ททท. จัดกิจกรรม “พุงทลาย สไตล์ ททท.” หวังเป็นหนึ่งในองค์กรไร้พุง
วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “พุงทลาย สไตล์ ททท.” ขึ้นเพื่อหวังเป็นหนึ่งในองค์กรไร้พุง ผ่านกิจกรรมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานออกกำลังกายและส่งเสริมความรู้เรื่องการบริโภคร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ททท. ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน (Happy Work Place) เป็นการลดความเครียดและโรคภาวะอ้วนลงพุงของพนักงาน, ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิญชวนพนักงานทั้งองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการและกิจกรรมสื่อสารขึ้นในวันที่  20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ททท. โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

นางสมรัก คำพุทธ รองผู้ว่าการด้านบริหาร ททท. กล่าวว่าในปัจจุบันมีองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี เห็นได้จากรายการองค์กรซ่อนอ้วนที่ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ที่ สสส. จัดขึ้นร่วมกับเอสซีจี/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งส่งเสริมให้พนักงานออฟฟิสหันมาสนใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ตรงกับพฤติกรรมพนักงาน ททท. ในปัจจุบันที่มีชีวิตการทำงานนั่งทำงานตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงได้  เริ่มโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ผ่านรูปแบบการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายกับอาสาสมัครประจำออฟฟิสในแต่ละชั้น การจัดกิจกรรมออกกำลังกายผ่านเสียงตามสายในช่วงบ่ายของทุกวัน และครั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมสื่อสาร “พุงทลาย สไตล์ ททท.”เพื่อกระตุ้นให้พนักงานหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายให้มากขึ้น   ทั้งนี้ ททท. กำหนดดำเนินกิจกรรมดังกล่าวตลอดปี 2558 โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้พนักงานจะมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดพุง ลดโรค ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่หวังจะเป็นหนึ่งในองค์กรไร้พุงในปี 2559 นี้