งานนี้ชมฟรี ...เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014)
วันที่ประกาศข่าว : 29 ต.ค. 2557

ชมฟรี ...เทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพฯ 2014 (Harmony World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand 2014) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานที่จัดแสดง 10 แห่ง บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสยามพารากอน ซึ่งจะเป็นการแสดงของคณะหุ่น 166 คณะ จาก 80 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนี้มีคณะหุ่นไทยจากทุกภาคของประเทศร่วมแสดงด้วย 50 คณะ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งจะเริ่มด้วยขบวนพาเหรดของศิลปินหุ่นนานาชาติและไทย เวลา 16.00 น. จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังเวทีที่สนามหลวง  (ตารางการแสดงแนบ)    ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.harmonyworldpuppet.com