ผอ. ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. คนใหม่
วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แต่งตั้งนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์คนใหม่ โดยก่อนหน้าที่จะมารับตำแหน่งนี้ นายฉัททันต์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศในปี 2555  และจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง ในปี 2556

ด้านการศึกษา นายฉัททันต์สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

 

สำหรับภาระงานในฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จะดูแลรับผิดชอบด้านการวางแผน กำหนดกลยุทธ์การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ททท. และการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งนี้อีเมลสำหรับการติดต่อ prdiv3@tat.or.th หรือโทรศัพท์ 0 2250 5500