ขอเชิญร่วมเดินทางกับขบวนหัวรถจักรไอน้ำ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
วันที่ประกาศข่าว : 10 ต.ค. 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)พร้อมกับ 4 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย(สทอ.) สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเทีย่วไทย(สธทท.) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ(สทน.) มีกำหนดจักทัวร์รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ “วันปิยมหาราช” เส้นทาง กรุงเทพฯ – อยุธยา – กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยรถไฟ และใช้หัวรถจักรไอน้ำนำขบวนรถไฟไปยังเส้นทางต่างๆ ให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ “กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา” 

61801

                      นายชัยวัฒน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ นักท่องเที่ยวทุกๆท่านสามารถเข้าชมกระบวนการผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย “อิชิตัน” และสามารถดื่มชาฟรี !! โดยไม่มีจำกัดได้ที่นี่ นอกจากนั้นยังพาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศของตลาดโบราณของบางปะอิน “ตลาดโก้งโค้ง” “ตลาดน้ำอโยธยา” และ“ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง” เลือกซื้อของฝาก ของใช้ ในราคาย่อมเยากลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย นอกจากนั้น ทุกๆท่านจะได้รับหนังสืออันล้ำค่า “ตามรอยพระบาทเสด็จอยุธยา” ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา หรืออาคารศาลากลางหลังเก่า เพื่อเป็นที่ระลึกต่อไป

10540857_926179267396945_345870427544760625_n

10624872_926179617396910_4868902588903167159_n

                    ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนร่วมเดินทางท่องเที่ยวรถไฟรถจักรไอน้ำ“วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ(สทน.) 02-464-8225 หรือ 081-7347501 ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076 – 7 www.เที่ยวภาคกลาง.com Facebook: Tat Ayutthaya

                                                    S__2982219