เทศบาลเมืองหัวหิน ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงาน ” เทศกาลดนตรีในสวน “
วันที่ประกาศข่าว : 18 มิ.ย. 2557

Print

เทศบาลเมืองหัวหิน ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมงาน  ” เทศกาลดนตรีในสวน “
ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2557
AW_BackDrop100x120cm_TUPrint

Print

Print

กำหนดการแสดง
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557
17.00 น. ประตูเปิด/เริ่มงาน
19.30 น. การแสดงจ่าก DJ
20.00 น. พิธีเปิดงาน
20.30 น. การแสดงจาก Mc และ DJ
21.00 น. ตู่ ภพธร
22.00 น. Silly Fools

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
17.00 น. ประตูเปิด/เริ่มงาน
20.00 น. การแสดงจาก DJ
21.00 น. แพรว คณิตกุล
22.00 น. Jetset’er

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองหัวหิน โทร. 032 – 511047 ต่อ 100