“ม.กรุงเทพ จับมือ ททท. ผลักดันแนวคิด Creative Convergence Education เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ผุด“โครงการบียู สตาร์ทอัพ” (BU STARTUP PROJECT)
วันที่ประกาศข่าว : 4 เม.ย. 2557

ม.กรุงเทพ จับมือ ททท. ผลักดันแนวคิด Creative Convergence Education เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ผุด“โครงการบียู สตาร์ทอัพ” (BU STARTUP PROJECT)  ชิมลางด้วยแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย ระดมความคิดนักศึกษากระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ผศ.ดร. อรรยา สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกันผลักดันแนวคิด Creative Convergence Education การพัฒนาวิชาการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ปลดล๊อคกรอบการเรียนรู้จากข้อจำกัดเดิมๆ มาเป็นการคิดอย่างแตกต่างรอบด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ที่กำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานและการแข่งขันในอนาคต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจในหลายมิติทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ด้วยการผนวกความรู้ในเชิงวิชาการเข้ากับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำมาต่อยอดกลายเป็นผลงานที่ใหม่ สด แตกต่าง เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ภายใต้ “โครงการบียู สตาร์ทอัพ” (BU STARTUP PROJECT) โดยนำนักศึกษาจาก 6 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม แลกเปลี่ยนหลักวิชาการและความคิด เพื่อเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนของกันและกัน ต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่น เปี่ยมประสิทธิภาพ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้จริง”

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่า “ททท.เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม จึงร่วมสนับสนุนการจัด “โครงการบียู สตาร์ทอัพ” (BU STARTUP PROJECT) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมอบหมายโจทย์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการ แคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทย อย่างเข้าถึง เข้าใจ และหลงรักแหล่งท่องเที่ยวของไทย ซึ่งมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนไทยที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสำคัญในการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต”

ดังนั้น แคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” จึงกลายเป็น หัวข้อ หลักในการเรียนการสอน  โดยนักศึกษาจะต้องนำความรู้จาก 6 คณะมาหลอมรวมกัน ตามแนว คิด Creative Convergence Education เพื่อคิดค้นไอเดียสดใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ของแคมเปญหลัก “หลงรักประเทศไทย” ให้ประสบความสำเร็จ และการร่วมโครงการครั้งนี้ของ ททท. เป็นการทำกิจกรรม เพื่อสังคมที่ล้ำหน้ามากกว่า CSR ทั่วไป ซึ่งถือเป็น Marketing 3.0 ที่เข้าไปร่วมคิดร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ศักยภาพเยาวชนไทย ผ่านกระบวนการทางการศึกษาที่สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน”

สำหรับ “นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แนวคิด Creative Convergence Education จะเกิดขึ้นได้ต้องสร้าง ให้เกิดบรรยากาศของการเรียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) และการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Teaching) ไปพร้อมกันทั้ง 2 ฝั่ง ผสมรวมกับการร่วมคิดร่วมสร้าง (Collaboration) อันถือ เป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ได้สำเร็จ BU STARTUP PROJECT ทำการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ เรียนเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีนักศึกษา จากทั้ง 6 คณะ  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็น Project Base เริ่มต้นกับกิจกรรม Startup Camp เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาทุกคนได้ทำความรู้จัก คุ้นเคยกัน พร้อมเปิดใจทำงาน ร่วมกัน มีการเชิญผู้รู้ มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ มาเป็นผู้สอน และเป็นวิทยากรรับเชิญ (Guest Speaker) เพื่อถ่าย ทอดเทคนิค ประสบการณ์ ให้นักศึกษาอย่างเต็มที่

กิจกรรม Creative Journey ให้นักศึกษาออกสำรวจ ลงพื้นที่ในชุมชนที่แตกต่างกันเพื่อเก็บข้อมูลนำมาสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวให้พื้นที่เกิดความน่าสนใจกลายเป็น Creative Tourism ปิดท้ายด้วย Final Project Showcase แต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองให้คณะกรรมการ พิจารณาถึง ความน่าสนใจ ความสดใหม่ ประโยชน์ และอาจรวมถึงความเป็นไปได้ในการต่อยอดทำเป็นธุรกิจจริงซึ่งผลงานของกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล รวมถึงโอกาสที่จะได้ พัฒนาไปสู่การได้รับเงินทุนเพื่อนำผลงานไปดำเนินการเป็นธุรกิจจริงต่อไปในอนาคต นั่นหมายความ นักศึกษาที่เรียนจบวิชานี้ อาจมีโอกาสกลายเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลา สำเร็จการศึกษาเช่นที่เป็นมาในอดีตอีกต่อไป

BU STARTUP นี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ททท. ที่แสดงถึง ความตั้งใจพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ หลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ที่ยึดติดอยู่กับความรู้เฉพาะตนเองเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาจากต่างคณะ ต่างพื้นฐาน ต่างองค์ความรู้ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำลายกรอบความคิดตัวเอง พร้อมเปิดรับความคิดต่าง อย่างสร้างสรรค์จากเพื่อนนักศึกษาต่างคณะอย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อน เพื่อ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นตั้งใจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการเป็น มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ และก้าวไปสู่สังคมแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง