แถลงผลการวิจัย "โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน" (
วันที่ประกาศข่าว : 18 มี.ค. 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงผลการวิจัย "โครงการศึกษาตลาดท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียน" (สยานปีกพรมแดน  สแกนกลุ่มพรีเมี่ยม  AEC)

               ในวันอังคารที่  25 มี่นาคม  2557  เวลา  13.30 น. ณ  ห้องปทุมมา  1  ชั้น  2  โรงแรมสยามแคมปินสกี้

              โดยมี  นายอภิชาติ  อินทรพงษ์พันธุ์  รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน  ททท.  เป็นประธานแถลงผล