สองน่อง ท่องอีสานใต้ ปั่นจักรยานท่องเที่ยว เยือนชุมชน คนทำมาลัยข้าวตอก
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ. 2557

นายวิชุกร  กุหลาบศรี  ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (ผอ.ททท. สอบ.) เปิดเผยว่าใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557   ททท.สอบ. ร่วมกับชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานี   และยโสธรจัดกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ด้วยการปั่นจักรยาน  โดยมีจุดหมายปลายทางที่ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เพื่อร่วมชมชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฟ้าหยาด  ซึ่งกำลังร่วมแรงร่วมใจร้อยมาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆะบูชา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง   วันที่  11-13  กุมภาพันธ์ 2557  ณ เทศบาลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย  จ.ยโสธร เพื่อสืบสานงานบุญมาฆบูชาอันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน โดยในงานดังกล่าวชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุดมาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตรและประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ   เช่น การประกวดการออกแบบของที่ระลึกมาลัยข้าวตอก   การสาธิตทำมาลัยข้าวตอก เลือกซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่ม ต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย ขบวนรถแห่มาลัยจากทุกชุมชน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย การแสดงบนเวทีกลาง การประกวดธิดามาลัย การแสดงดนตรี ขบวนแห่มาลัยข้าวตอก   ซึ่งนับเป็นประเพณีที่มีเอกลักษ์เฉพาะตัว  และ ททท.สอบ.ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ทั้งนี้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  ททท.สอบ. ได้จัดกิจกรรมเสริม คือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเยือนชุมชนคนทำมาลัยข้าวตอก โดยร่วมกับชมรมจักรยานในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธรนำสมาชิกชมรมจักรยานกว่าหนึ่งร้อยคน  ร่วมปั่นจักรยานจากอำเภอคำเขื่อนแก้วไปอำเภอมหาชนะชัยจ.ยโสธร เพื่อร่วมกิจกรรมเยือนชุมชนในเขตเทศบาลฟ้าหยาด ซึ่งกำลังร่วมแรงร่วมใจร้อยและตกแต่งมาลัยข้าวตอกแบบต่างๆ เพื่อมาร่วมงานประเพณีดังกล่าว  หลังจากนั้นคณะจักรยานท่องเที่ยวจะปั่นจักรยานไปที่วัดพระพุทธบาทยโสธร  เพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงซึ่งอยู่ไม่ใกลจากอำเภอมหาชนะชัย รวมทั้งนมัสการพระพุทธรูปหยกขาว และรอยพระพุทธบาทจำลองด้วย

นายวิชุกร กุหลาบศรี  ผอ.ททท.สอบ.  เชื่อว่าการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเยือนชุมชนคนทำมาลัยข้าวตอก จะเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีเอกลักษ์เฉพาะตัวของจังหวัดยโสธร ให้เป็นที่ทราบกันอย่างกว้างขวางต่อไป