CMC Group ส่งความสุขต้นปีส่งความปรารถนาดีผ่านปฏิทินเก่า
วันที่ประกาศข่าว : 13 ม.ค. 2557

เนื่องในวันปีใหม่ CMC Group ร่วมส่งความปรารถนาดี ภายใต้โครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love”ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอดและเด็กพิการซ้ำซ้อนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ในทุกๆ สิ้นปี ปฏิทินบนโต๊ะที่ทำหน้าที่บอกเวลาแก่คุณมากว่า 365 วันจะกลับกลายเป็นเพียงขยะอีกชิ้นหนึ่งเพราะสำหรับคนสายตาปกติถือว่าปฏิทินนั้นหมดประโยชน์การใช้งานแล้ว แต่ทว่าสำหรับคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์นั้น ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าซึ่งมองดูเหมือนไร้ค่านี่เองที่กลับกลายเป็นสิ่งที่เปิดโลกมืดมนให้กับพวกเขา เพราะปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเหล่านั้น  ไม่ว่าจะขนาดใด ลวดลายอย่างไร หรือแม้กระทั่งมีการขีดเขียนลงไปแล้ว เพราะเมื่อมันกลายเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนตาบอด ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านี้เองที่เปรียบเหมือนตำราเรียนเล่มหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ในโลกมืดของพวกเขา

CMC Group ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นและเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินชีวิตให้กับพวกเขา รวมถึงการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่จะแบ่งปันความรักและความปรารถนาดีจากภายในองค์กรสู่สังคมภายนอกในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อโครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love”  ทุกสิ่งดีๆ เริ่มต้นจากการให้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลาการองค์กร ลูกบ้านทุกโครงการ ทั้งแบงค์คอก ฮอไรซอน, ชาโตว์ อินทาวน์, แบงค์คอก เฟ'ลิซ, คาซ่า ยูเรก้า,เดอะริช และ คาซ่า ดีว่าได้ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนให้กับคนตาบอดและเด็กพิการซ้ำซ้อนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างมาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel : 02-468-9000 Ext.8710, E-mail : mgrmkt4@cmc.co.th, pjcmkt4@cmc.co.th