ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ประกาศข่าว : 23 ธ.ค. 2556

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญทุกท่านร่วม งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล และสนามหน้า ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เผยว่า จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่      งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2557 เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของ พระยาภักดีชุมพล หรือ    เจ้าพ่อพญาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิ อันเป็นที่รักและเคารพต่อชาวชัยภูมิและจังหวัดข้างเคียง  อีกทั้งเพื่อน้อมถวายสักการะ แด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ เจ้าพ่อพญาแล และเพื่อให้ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อเจ้าพ่อ    พญาแล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่มีความสำคัญและพลาดไม่ได้ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อฯ พิธีถวายช้าง    แด่เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน การจัดพิธีถวายช้างเป็นการถวายช้างจริง จำนวน 9 เชือก      โดยให้ผู้ที่ถวายช้างใช้ตะขอช้างถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล(สอบถามความประสงค์ได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มงานความมั่นคง) โทรศัพท์ 0 4482 1433 ในอัตราเชือกละ 2,500 บาท โดยจะได้รับเหรียญเจ้าพ่อพญาแล รุ่น "เจ้าเมือง” 1 ชุด จำนวน 3 เหรียญ พร้อมเสื้อ "ภูมิใจ ชัยภูมิ” และรับบัตรที่นั่งชม แสง สี เสียง "ตำนานเมืองชัยภูมิ”) พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่      ชมความสวยงามของขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน(เริ่มวันที่     12 มกราคม 2557 เวลา 04.45 น.เป็นต้นไป)  สุดยอดการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานเมืองชัยภูมิ” การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของชัยภูมิ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมและเชียร์กับสาวงามในการประกวดธิดาพญาแล(รอบชิงในวันที่ 17 มกราคม 2557)  การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง(ตอลด 9 วัน 9 คืน) ร่วมลุ้นโชคกับสลากกาชาดรับของรางวัล รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมามาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4482 2502, ศูนย์ฯข่าวสาร อบจ.ชัยภูมิ   โทร. 0 4481 1376 และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 4481 1218