ททท. ชวนเล่นสงกรานต์“ถนนซะกราวสะเร็น” ปลอดภัย ไร้เหล้า แบบชาวสุรินทร์เหลา
วันที่ประกาศข่าว : 5 เม.ย. 2556

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ จัด “ถนนซะกราวสะเร็น” เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไร้เหล้า แบบชาวสุรินทร์เหลา ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ถนนศิริรัตน์(หน้าโรงแรมทองธารินทร์) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์          ให้ถูกต้องและดีงาม จึงได้กำหนดจัดโซนนิ่งการเล่นน้ำให้พี่น้องชาวสุรินทร์และนักท่องเที่ยวได้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนามและปลอดภัย เริ่มที่โซนแรก บริเวณถนนศิริรัตน์ (หน้าโรงแรมทองธารินทร์) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ที่จะเนรมิตให้เป็นถนนสายหลักของการเล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยภายใต้ชื่อ “ถนนเซาะกราวสะเร็น” โซนที่สองในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ทั้งสองโซนได้มีข้อบังคับการเล่นให้อยู่ในกรอบระเบียบ  อันจะสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ อาทิเช่น ห้ามตั้งเต็นท์บนไหล่ทางบนถนน ห้ามเปิดเครื่องกระจายเกินที่กำหนด ห้ามเล่นน้ำด้วยความรุนแรง ห้ามแต่งตัวล่อแหลม เต้นยั่วยวนส่อในทางอนาจาร และแสดงพฤติกรรมทางอนาจารในที่สาธารณะ