ททท. ขอเชิญเที่ยวงานไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอย พระพุทธบาทบัวบก และสมโภช ๑๐๐ ปี วัดพระพุทธบาทบัวบก
วันที่ประกาศข่าว : 20 มี.ค. 2556

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี    และอำเภอบ้านผือ  ได้กำหนดจัดงานไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท  นมัสการปิดทองรอย พระพุทธบาทบัวบก และสมโภช ๑๐๐ ปี วัดพระพุทธบาทบัวบก ในวันที่ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑.     วันที่ ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๖   เวลา ๑๗.๐๐ น.  บริเวณลานหน้าที่ว่าการ

อำเภอบ้านผือ ชมขบวนแห่ที่นำเสนอเรื่องราวของชาวไทพวนและอุทยานประวัติศาสตร์    ภูพระบาท  ซึ่งประกอบไปด้วย

                   ขบวนที่ ๑ วิถีชีวิตไทพวน

                   ขบวนที่ ๒ ภาพเขียนสี

                   ขบวนที่ ๓ หอนางอุสา

                   ขบวนที่ ๔ เพิงหินนกกระทา

                   ขบวนที่ ๕ วัดพ่อตา – ลูกเขย

                   ขบวนที่ ๖ พระธาตุเจดีย์

                   และเวลา ๑๙.๓๐ น. ชมการแสดงแสง – เสียง วิถีชีวิตไทพวน 

๒. วันที่ ๒๓-๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณวัดพระพุทธ

บาทบัวบก มีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงประเพณีวัฒนธรรม ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ การแสดงดนตรีอีสาน ดีด สี ตี เป่า พิณ แคน โหวด และการแสดงแสง – เสียง “มหัศจรรย์ภูพระบาท” ในเวลา ๑๙.๓๐ น.

๓. วันที่  ๒๒ – ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

เชิญนมัสการปิดทองรอยพระพุทธบาทบัวบก และสมโภช ๑๐๐ ปี ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก

 

นอกจากนี้ นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผอ.ททท. อุดรธานี ได้กล่าวเพิ่มเติม

ว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศไทพวนบ้านผือ ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านเรื่อง “นางอุสา – ท้าวบารส” โดยถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงแสง-เสียง “มหัศจรรย์ภูพระบาท” และสามารถท่องเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่มีการวางเรียงของก้อนหินเป็นรูปร่างต่างๆ และภาพเขียนสีของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังจะได้อิ่มบุญสุขใจ กับการนมัสการปิดทองรอย พระพุทธบาทบัวบกและสมโภช ๑๐๐ ปี วัดพระพุทธบาทบัวบกอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท  นมัสการปิด

ทองรอย พระพุทธบาทบัวบก และสมโภช ๑๐๐ ปี วัดพระพุทธบาทบัวบก ทั้งนี้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ ๐-๔๒๓๒-๕๔๐๖-๗  ทุกวันในเวลาราชการ หรือที่เที่ยวอีสาน.com / E-mail:tatudon@tat.or.th / www.tourismthailand.org/udonthani,