ททท. จัดงาน Congratulations to the Winner of 40th International Snow Sculpture Contest ฉลองทีมแกะสลักหิมะจากประเทศไทย หลังคว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ประกาศข่าว : 1 มี.ค. 2556

ค่ำวันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  นางสาวกัญจนา  ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในงาน Congratulations to the Winner of 40th International Snow Sculpture Contest ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จภายหลังจากที่ทีมแกะสลักหิมะจากประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) อีกครั้ง จากผลงาน “The Artist From The Wild” ในการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ (International Snow Sculpture) ครั้งที่ ๔๐ ในงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร (Sapporo Snow Festival) ครั้งที่ ๖๔ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายประกิตติ์  พิริยะเกียรติ  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวกัญจนา กล่าวว่า “ยินดีกับทีมแกะสลักหิมะของไทย ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างยอดเยี่ยม จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 40 ในงานเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร ครั้งที่ 64 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชัยชนะครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งไม่เคยมีชาติใดทำได้มาก่อน และขอแสดงความ        ชื่นชมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดีในการแข่งขันตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ความสำเร็จที่ประเทศไทยได้รับจากการคว้ารางวัลชนะเลิศในการแกะสลักหิมะนานาชาติครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ประกาศความสามารถทางศิลปะให้ชาวโลกได้รับทราบเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้ชมความงดงามนั้น เกิดความประทับใจและอยากมาเที่ยวเมืองไทยสักครั้ง”

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมถึงความเป็นมาของเทศกาลฯ และการสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยจากงานดังกล่าวว่า “ในปีนี้ ททท. ส่งทีมช่างแกะสลักไทย ๓ คน ได้แก่ นายกุศล บุญกอบส่งเสริม นักแกะสลักจากโรงแรมแชงกรี-ลา  นายอำนวยศักดิ์ ศรีสุข นักแกะสลักจากโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และ นาย กฤษณะ วงศ์เทศ นักแกะสลักอิสระ เข้าร่วมประชันฝีมือกับนักแกะสลักฝีมือเยี่ยมจาก ๑๑  ประเทศ โดยทีมช่างไทยนำเสนอผลงานชื่อ “The Artist From The Wild” ผ่านการแกะสลักเป็นรูปช้าง ๔ เชือกซึ่งมีความอ่อนช้อยและงดงามราวกับมีชีวิต ภายใต้แนวคิดที่ว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย เป็นที่รู้จักและชื่นชอบสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาช้านาน    อีกทั้งการเข้าร่วมงานในปีนี้ ยังนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูง ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจาก Hokkaido Broadcasting - HBC เจ้าภาพผู้จัดงานฯ ในการจัดแสดงแบบจำลองพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นพื้นที่เวทีใหญ่ที่จะได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตามกลยุทธ์ Thainess to the World   ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังสร้างสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ดยมีพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Letter of Intent) ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาดร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโด และลงนามหนังสือแสดงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับนายกเทศมนตรีเมืองซับโปโรในการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวร่วมกันอีกด้วย”

ทั้งนี้  จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Champion) รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ได้แก่ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) และ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๐) ซึ่งเป็นการคว้ารางวัลชนะเลิศติดต่อกัน ๓ ปีซ้อน เป็นครั้งแรกสำหรับการจัดการประกวดแข่งขัน ไม่เคยมีประเทศใดทำได้มาก่อน และในปีนี้ ประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศอีกครั้ง โดยลำดับที่ ๒ ได้แก่ ประเทศฟินแลนด์ ลำดับที่ ๓ ประเทศอินโดนีเซีย และลำดับที่ ๔ คือประเทศสวีเดน และ ลำดับที่ ๕ คือประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ในรอบ ๑๓ ปี ประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้แล้วถึง ๕ ครั้ง