การประกวดภาพถ่ายหุ่นฟางนก ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๖
วันที่ประกาศข่าว : 4 ก.พ. 2556


 
 
 
 

 
 

 

จังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้สนใจเข้าการประกวดภาพถ่ายหุ่นฟางนก ชิงเงินรางวัลรวม ๒๙,๐๐๐ บาท ในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท หัวข้อ “ความวิจิตรงดงามของหุ่นฟางนกชัยนาท”  โดยสามารถส่งภาพถ่ายด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ สํานักงานจังหวัดชัยนาท ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐  ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) วงเล็บที่มุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย”  โดยต้องส่งถึงสํานักงานจังหวัดชัยนาท อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น โดยจะประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายฯและมอบรางวัลในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่เวทีการแสดงในงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท