ททท. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคอีสานประจำปีในงาน “เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” พบสินค้าโอท็อป อาหาร การแสดง นิทรรศการ และแพ็คเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษ ๒๔ – ๒๗ มกราคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2556

เย็นวันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๕๖) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอร่าม ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖ (Amazing I – san Fair 2013) “ม่วนแซบอีหลี  มีดีที่อีสาน” โดยมี นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชนท้องถิ่น และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

การจัดงาน เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖ เพื่อกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งเป็นตลาดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่ง  ในแผนการตลาดการท่องเที่ยวของปี ๒๕๕๖ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ได้กำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ หรือมีผู้เดินทางรวมทั้งสิ้น ๑๑๕.๖ ล้านคน/ครั้ง และสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้กับประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ หรือประมาณ ๕๓๗,๘๐๐ ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์หลัก ๆ ได้แก่ การสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว การสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของภูมิภาค  การพัฒนาการขายผ่านเครือข่ายภาคี และสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์การเดินทาง จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนเสริมให้การดำเนินงานของ ททท. ประสบผลสำเร็จในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่ภาคอีสานมากยิ่งขึ้น

นางสาวเพ็ญสุดา กล่าวว่า “เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖ จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในการกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมสร้างการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ที่โดดเด่นของภาคอีสานให้นักท่องเที่ยวได้สร้างเสริมประสบการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคอีสานได้รับโอกาสในด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าบริการ เพื่อรับมือในสภาวะการแข่งขันปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC  รวมทั้งให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานของสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวให้คงไว้ และรักษาความเข้มแข็งของเอกลักษณ์ วิถีไทย ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ นำไปสู่การขยายตัวของนักท่องเที่ยวในระยะข้างหน้า  โดยมีภาคอีสานเป็นจุดหมายปลายทาง”

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ภูมิภาคอีสาน โดยเฉพาะแพ็คเกจนำเที่ยวและที่พักในราคาลดพิเศษตั้งแต่ ๒๐ – ๗๐ เปอร์เซ็นต์ และการจำหน่ายอาหาร สินค้าของที่ระลึก รวมจำนวนกว่า ๖๐ บูธ รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรม อีกทั้งมีการจำลองวิถีชีวิต และสาธิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ประกอบด้วย ๖ โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่

-       โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี

-       โซนศรัทธา บารมี อริยสงฆ์

-       โซนชิคแอนด์ชิลด์

-       โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน

-       โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน

-       โซนตลาดอีสานแซบ ชมงานบุญประเพณีต่างๆ จากต้นตำรับ อาทิ ประเพณีบุญแห่ต้นกระธูปและสาธิตการทำต้นกระธูป ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการสาธิตการทำตุ้มนก ตุ้มหนู สาธิตการทอผ้าไหมยกทองจากหมู่บ้านท่าสว่าง และไหมแพรวา สินค้าพื้นเมือง และ OTOP  ของที่ระลึกของอีสาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และสาระความบันเทิง ในรูปแบบของการแสดงภาคอีสานมากมาย การแสดงดนตรี แบบวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินอีสานขนานแท้

ททท. คาดว่า “งานเทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” ตลอดทั้ง ๔ วันนี้ จะช่วยปลุกกระแสและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาคอีสานและของประเทศ

“เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖”  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. โทร. ๐๒ ๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๖๑ – ๓