งานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี .
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ย. 2555

ททท. ภูมิใจร่วมเทิดพระเกียรติ และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการในพระองค์  ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงภารกิจมากมาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินที่มิได้เป็นดั่งการเดินทางทั่วไป แต่ได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ เกิดเป็นแหล่งทรัพย์สินแห่งแผ่นดินที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ในวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. – ๒๐:๐๐ น ณ ห้องเพลนนารี ฮอลล์ ๑-๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร

โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และองค์ประธานที่ปรึกษางานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ให้เกียรติเสด็จในพิธีเปิด ซึ่งมีนายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานต่อนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมพิธี ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘:๐๐น.

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

ททท. ในฐานะหน่วยงานและพสกนิกรที่อยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี ร่วมกับคณะหน่วยงานที่ผู้ร่วมจัดกว่า ๑๔ หน่วยงาน อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) และมูลนิธิโครงการหลวง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ร้านจิตรลดา ร้านภัทรพัฒน์ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔  ร้านภูฟ้า โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ  บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์มหามงคลนี้ร่วมกับปวงชนชาวไทย โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งที่จะนำเสนอโครงการในพระองค์ที่เกิดจากการทรงเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ อันก่อให้เกิดโครงการอันมหัศจรรย์เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระองค์มากมายตลอดมา จนในปัจจุบันเกิดเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินและส่งคุณูปการต่อการเดินทางการท่องเที่ยว โดยงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมีถือเป็น ๑ ใน ๗ ความมหัศจรรย์แห่งเมืองไทย ซึ่งเชื่อมต่อมาจาก Miracle Year of Amazing Thailand ๒๐๑๒ ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการตั้งแต่มีนาคม ๒๕๕๕ ด้วย

 การจัดงานประกอบด้วยการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่น่าสนใจในแนวความคิดในการเดินทางตามเส้นทางมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ความโดดเด่นอยู่ที่การนำโครงการหลวงมาจำลองไว้ในเพลนนารีฮอลล์ พร้อมด้วยพรรณไม้ดอก ไม้ผลที่ปลูกเฉพาะงานนี้กว่าหมื่นต้น จัดเป็นพื้นที่สวนให้ชื่นชมและซื้อหาสารพัดผลิตภัณฑ์ได้เหมือนอยู่ท่ามกลางพื้นที่โครงการจริงนอกจากนี้ ยังรังสรรค์กิจกรรมน่าชมอีกมากมาย อาทิ

๑. สู่มหัศจรรย์พิธีเปิดงดงามวิจิตร ด้วยการแสดงชุดชักนาคดึกดำบรรพ์ และขบวนแห่ชุดสยามประภัสสร และ การบรรเลงเพลงจากวงออร์เคสตรากับการร้องเพลงประสานเสียงรวมใจครั้งแรกจากวงดุริยางค์ 3 เหล่าทัพ ร่วมกับผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักแสดงรวมกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ และ ๑๐๘๑๐๐๙สรรพสาระบันเทิง การแสดงชุดพิเศษจากศิลปินทุกแขนงตลอดงานทุกวัน

 

๒. เปิดประตูสู่โลกมหัศจรรย์โครงการในพระองค์ พบเส้นทางสวนสรรพสินค้า และอลังการสวนโครงการหลวงกลางกรุง  รื่นรมย์กับเส้นทางสู่นาข้าวเคียงนากุ้ง สระน้ำเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์จากโครงการหลวง ชมพื้นที่การส่งเสริมการปลูกกาแฟทดแทนยาเสพติด ความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทยที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)   เช่น การทอผ้าเอว งานเครื่องทองรัตนโกสินทร์ โดย Dhanu ด้วยแนวคิดนำเสนอเครื่องทองโบราณ ในยุคของรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในผลงานชื่อ" ศิลป์แห่งสยามใต้ฟ้าบารมี" ชมงานถมทอง "ศิลป์แห่งสยามใต้ฟ้าบารมี" ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชกรณียกิจของทั้งสามพระองค์  รวมทั้งผลิตภัณฑ์คัดพิเศษจากโรงงานดอยคำ ร้านภูฟ้า ร้านภัทรพัฒน์ ร้านจิตรลดา ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ และโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายอีกมากมาย

๓. ร่วมชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมนิทรรศการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สวยงาม

     - ชมความงามของชุดไทยพระราชนิยมในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ที่ทรงให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเหมาะสมกับกาลสมัย

     - ชมผ้าไหมสูงค่าจากภาคต่าง ๆที่โดดเด่น ได้แก่ผ้ายกนคร ซึ่งเป็นผ้ายกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี หาชมยากจากราชสกุล ยุคล และผ้าทรงสะพักกรองทองฝีมือของเจ้าจอมสดับ ลัดดาวัลย์ (ในรัชกาลที่ ๕)

๔. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  “มหัศจรรย์ความสุขสุดขอบฟ้า”และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด(มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย และมูลนิธิปิดทองหลังพระ

๕. ชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 3 พระองค์ ด้วยการส่งภาพถ่ายจากพื้นที่โครงการในพระองค์ ที่สะท้อนความงามและความคิดดีๆ เข้ามาประกวดภาพถ่ายในโครงการ "ภาพเล่าเรื่องเบื้องพระยุคลบาท” ชิงถ้วยพระราชทาน ในบูธกิจกรรมนิทรรศการภาพถ่ายและ fotofest สมัครสมาชิกออนไลน์ และส่ง postcard ถวายพระพรออนไลน์ ส่งถ่ายภาพประทับใจภายในงานเพื่อลุ้นของที่ระลึก ทุกวัน!!!

๖. ชมการประกวดโคมประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมประกวด เป็นการรวมงานออกแบบตกแต่งพื้นที่เข้ากับงานประดิษฐ์ฝีมือชั้นสูง สร้างสรรค์เป็นโคมประดับ และรับการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ

๗.  ชมเส้นทางมหัศจรรย์ใต้ร่มพระบารมี ที่รวบรวมเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวจากโครงการในพระองค์มาให้ประชาชนชื่นชมและสามารถเดินทางไปเองได้ พร้อมบริการจัดทริปเดินทางเฉพาะคน กลุ่ม หรือ บริษัท ในราคาพิเศษ

      นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง ตั้งแต่ อาหารคาว หวาน ลือชื่อระดับโลก  สำหรับผู้ชื่นชอบกาแฟ ขอเชิญพบกับกาแฟสดชาวเขา ลาซานญาและขนมเลิศรส ทั้งอร่อยและคุณภาพสูง รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้ร่วมสนุกมากมาย 

“ความมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี คือความมหัศจรรย์ของประเทศไทยที่คุณต้องไปสัมผัส”

ความมหัศจรรย์ของงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เดินทางตามรอยพระราชดำริ เสมือนการนำเสนอความงามความมหัศจรรย์แห่งแผ่นดินที่ทั้งสามพระองค์ทรงมอบให้ประชาชนชาวไทยและเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินที่นั่งยืน  ให้ได้รับทราบและเทิดพระเกียรติร่วมกัน

ททท. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมี ตั้งแต่วันที่ ๒๑- ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.  ณ เพลนนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร