งานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ ปีที่ ๑๑๙ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ค. 2555

กองทัพเรือได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยใน ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จะมีการจัดเสวนาเรื่อง "ข้อมูลทางลึกวิกฤต ร.ศ. ๑๑๒" ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณห้องเอนกประสงค์สโมสรท้ายเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยผู้บัญชาการทหารเรือจะมาเป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชน ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕