ททท. เปิดตัวหนังสือพิเศษ ชวนเที่ยวเมืองไทยได้ทั้งปี
วันที่ประกาศข่าว : 23 เม.ย. 2555


บ่ายวันนี้ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๕) ที่บริเวณห้องโถง อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “เที่ยวทั่วไทย ๔ ภาค ๑๒ เดือน ๓ ฤดู” โดยมีนางพัฒน์มาศ   วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.พร้อมด้วย นายห้องสิน นาคปานเสือ กรรมการบริษัท ตั้งใจค้าและบริการ จำกัด ตัวแทนกลุ่มชมรมนักถ่ายภาพมืออาชีพ ร่วมในกิจกรรมเปิดตัวหนังสือพิเศษ ซึ่ง ททท. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และความร่วมมือเพื่อผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพ ใช้เวลาดำเนินงานกว่า ๑ ปี    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สมบูรณ์ที่สุด ที่จะเป็นสื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย ได้ตลอดทั้งปี ในมุมมองความแตกต่างของแต่ละฤดูกาล ครอบคลุมทั้ง ๗๗ จังหวัดทั่วไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Visit Thailand All Year Round เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วย

ความโดดเด่นของหนังสือ ซึ่งจะเป็นทั้งสมุดภาพ พร้อมรวบรวมเนื้อหาสำหรับการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ไทย ตลอดจนการเดินทาง โดย ททท. มีส่วนในการให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นคู่มือในการวางแผนการเดินทางสำหรับท่องเที่ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอดทั้งปี

นอกจากเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนแล้ว ททท. ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญของ ททท.ที่สร้างคุณค่าในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม พร้อมข้อมูลผู้ได้รับรางวัลซึ่งจะเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันช่วยเอื้อประโยชน์ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ททท. จะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านทางสำนักงาน ททท. ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อกระจายออกไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเสมือนไกด์นำทางให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว และยังใช้อ้างอิงประกอบการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง