งาน วันตราดรำลึก ๑๐๖ ปี
วันที่ประกาศข่าว : 16 มี.ค. 2555

จังหวัดตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จัดงาน วันตราดรำลึก ๑๐๖ ปีณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ชาวจังหวัดตราดได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองตราด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญา
ยกเมืองตราดคืนให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙

ภายในงานมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราดจากภาครัฐและภาคเอกชน, การแสดงแสง สี เสียงเป็นละครย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองตราด, การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตราด, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร, การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแสดงบนเวทีกลางหลายรูปแบบ

นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราดกล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน เดิมชื่อ “บ้านบางพระ” เมืองตราดต้องสูญเสียอิสรภาพไปอยู่ในความครอบครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๔๔๗ แต่ด้วยพระปรีชาญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง จนฝรั่งเศสจำต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดกลับสู่สยามประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๔๙ หลังจากยึดครองเมืองตราดมาเป็นเวลา ๒ ปี ๖ เดือน ๗ วัน การทำสัญญาครั้งนั้น พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อจะคงเมืองตราดไว้เป็นของสยามประเทศ จึงจำเป็นต้องยินยอมยกเมืองพระตะบอง, เสียมราฐและศรีโสภณให้ฝรั่งเศสแทน ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะต่อชาวตราดอย่างใหญ่หลวง ประชาชนชาวตราดจึงได้พร้อมใจกันจัดงานวันตราดรำลึกขึ้นในวันที่ ๒๓ มีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านตั้งแต่ปี ๒๕๑๕  เป็นต้นมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจังหวัดตราด โทรศัพท์. (๐๓๙) ๕๑๑-๒๘๒ ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์ (๐๓๙) ๕๙๗-๒๕๙ ถึง ๖๐ E-mail : tattrat@tat.or.th, Tratinfo@gmail.com