ททท. สำนักงานนราธิวาส เชิญเที่ยวงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ประกาศข่าว : 26 ม.ค. 2555

 นายอะหมาน  หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวชมงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง อ.เมือง จ.ปัตตานี

กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส “ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของปวงชนชาวไทย และในโอกาส “ครบรอบ ๔๔๕ ปี เจ้าแม่ลิ้ม      กอเหนี่ยว” อีกทั้งเป็น “ปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี” อีกด้วย กิจกรรมสำคัญภายในงานฯ  ประกอบด้วย

  • งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันที่ ๑ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง โดยจะมีพิธีแห่พระ ๒๕ องค์ ลงน้ำ–ลุยไฟ  ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
  • การประกวดไอดอลตัวละครในนวนิยายภาพยนตร์หนังจีน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง  
  • การประกวดการแสดง ๓ วัฒนธรรม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
  • การแข่งขัน “คนเหล็ก” (Mr.Strong Man) ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง 
  • การประกวดเพาะกายชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕      ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
  • พิธีหามเกี้ยวมหามงคล หามองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวในเกี้ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และพิธีเปิดงาน     ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รอบเมืองปัตตานี
  • การจุดประทัด ๙๘๔,๔๔๕ นัด ณ ริมแม่น้ำปัตตานี ฝั่งถนนนรินทราช บริเวณสะพานเดชานุชิต ถึง สะพานศักดิ์เสนีย์ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  • การประกวด Mister Fisher Man and Miss Fisher Women ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
  • การแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ชิงแชมป์อาเซียน ครั้งที่ ๗ วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

การจัดงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี ๒๕๕๕” ในปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยสีสันของกิจกรรมที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่  จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าชมงานโดยทั่วกัน