โครงการ “บ้านเมืองสวยใส ปีใหม่เมืองเลย”
วันที่ประกาศข่าว : 26 ธ.ค. 2554

จังหวัดเลย จัดโครงการ “บ้านเมืองสวยใส ปีใหม่เมืองเลย”  เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นี้ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดของอาคาร บ้านเรือน และถนน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมความสะอาด และการสร้างความสวยงาม กิจกรรมแรก คือ Big Cleaning โดยจังหวัดเลยร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนชาวจังหวัดเลย ทำความสะอาดครั้งใหญ่ในสโลแกน “ร้อยรวมใจ...มอบให้เลย” ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณโดยรอบเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านประทับใจในการมาเที่ยวชมเมืองแห่งดอกไม้เมืองหนาว “มาเที่ยวเลย แล้วท่านจะรักเลย เพราะที่นี่ใช่เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐ ๔๒๘๓ ๒๙๒๘และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei