สะพายกล้องท่องภู... ดูเมืองเลย
วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2554

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับนิตยสาร Phototech  ขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมเดินทางไปสัมผัสลมหนาว นอนชมดาว กับทริป “สะพายกล้องท่องภู ดูเมืองเลย” ในวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้

 นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวและนักถ่ายภาพได้มีโอกาสมองผ่านเลนส์ในมุมมองที่แปลกใหม่ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การถ่ายภาพ และเก็บภาพสวยๆ ของธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดเลย วันแรกนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสตำนานของพระธาตุศรีสองรัก สถาปัตยกรรมศิลาแลงของวัดเนรมิตวิปัสสนา ศิลปะลวดลายอันงดงามของหน้ากากผีตาโขนที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน อ.ด่านซ้าย ส่วนวันที่สอง ชมทะเลหมอกและถ่ายภาพอันงดงามของทะเลแห่งภูเขา สัมผัสเมืองสุดหนาวในสยาม ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ และร่วมทำกิจกรรม CSR ปันน้ำใจให้น้องที่หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด อ.เชียงคาน  จากนั้นเยี่ยมชมแก่งคุดคู้  และถนนชายโขง  อำเภอเชียงคาน เมืองโบราณริมฝั่งโขง  สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เงียบสงบ  วันที่สาม ร่วมกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน  คือ การตักบาตรข้าวเหนียว  ชมสถาปัตยกรรมล้านช้างผสมล้านนาของวัดศรีคุณเมือง  ชุมชนบ้านไม้โบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี   และเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน OTOP ที่ขึ้นชื่อของ อ.เชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว  ผ้าห่มนวม  เป็นต้น

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร PHOTOTECH  โทร. ๐ ๒๗๒๑ ๔๔๑๗, ๐๘ ๑๘๗๔ ๗๔๔๗  (คุณขวัญจิตร)/ www.phototech-mag.com   และ  ททท.สำนักงานเลย โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒,  ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕

 เพื่อเป็นการตอกย้ำโครงการดีๆ  จากทริป “สะพายกล้องท่องภู  ดูเมืองเลย” นี้เอง  ททท.สำนักงานเลย และนิตยสาร PHOTOTECH ได้จัดการประกวดภาพถ่ายขึ้น ในหัวข้อ “สะพายกล้องท่องภู  ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย”  ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   โดยผ่านมุมมองของนักถ่ายภาพทั่วไป ซึ่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีเนื้อหาและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู   ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและกิจกรรมการ

เดินทางท่องเที่ยวของนักถ่ายภาพ และนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่(เลย- หนองบัวลำภู) เพิ่มมากขึ้น

 

****กำหนดเปิดสมัครรับภาพ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๔   และตัดสินภาพถ่ายในวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๕***