ททท. จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเที่ยวชมวาฬบรูดาอย่างถูกวิธีและยั่งยืน
วันที่ประกาศข่าว : 10 ต.ค. 2554

นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เปิดเผยว่า “ททท. ได้จัดการประชุม “การเตรียมความพร้อมการเที่ยวชมวาฬบรูดาอย่างถูกวิธีและยั่งยืน” ซึ่งจัดโดย  กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางปากอ่าวบางตะบูน บางขุนไทร ปากทะเล บางแก้ว แหลมผักเบี้ย และหาดเจ้าสำราญ  ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  จ.เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ ต.แหลมผักเบี้ย เป็นเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในทิศทางที่ยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens  และให้ความรู้แก่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว  ชุมชน และผู้ประกอบการ ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจนำเรือเที่ยวชมวาฬบรูดาทั้งในพื้นที่ปากอ่าวบางตะบูน และ ต.แหลมผักเบี้ย ตลอดจนการบูรณาการวางแนวทางการท่องเที่ยวร่วมกัน”

การจัดประชุมครั้งนี้  จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มชาวประมงจำนวนกว่า 50 ราย ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ ต.แหลมผักเบี้ย  ซึ่งหลังจากว่างเว้นจากการประกอบอาชีพประมง จะทำหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในการนำเรือเที่ยวชมวาฬบรูดา โดย ททท. ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก ททท. และหน่วยงานภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการเที่ยวชมวาฬบรูดาอย่างถูกวิธี ได้แก่  นางนงนิตย์  เต็งมณีวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเพชรบุรี ททท.  ในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี และเส้นทางบางตะบูน บางขุนไทร บางแก้ว ปากทะเล แหลมผักเบี้ย และหาดเจ้าสำราญ” นางกุลปราโมทย์  วรรณะเลิศ  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ททท. ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens  และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี”  นายวิชา  ณรังสี  วิทยากรจากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อ “แนวทางชมวาฬบรูดาอย่างถูกวิธี”  นายปณัย  หนูแท้  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบวิธีการนำเรือชมวาฬบรูดา”  ดาบตำรวจวุฒินันท์  ศิริมูล  วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจน้ำ ในหัวข้อ “การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางน้ำ และแนวทางการจัดการร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวขณะนั่งเรือชมวาฬบรูดา” นางสาวศรีพิจิตต์  เต็มชัยเจริญศักดิ์  อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย  ในหัวข้อ “มาตรฐานการบริการ”  และ พ.ต.ต. ศุภเสริฐ  ภู่ประเสริฐ  สารวัตรตำรวจสถานีท่องเที่ยว 7 กองกำกับการ 2  ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการร่วมกันในการรักษาความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวก่อนลงชมวาฬบรูดา”  นอกจากนี้  ในวันที่ 27 กันยายน 2554  ททท. ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.จิตศักดิ์  พุฒจร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการฯที่เข้าร่วมประชุม เพื่อหากรอบแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งนับเป็นการบูรณาการด้านความคิดและประสบการณ์จากทุกภาคฝ่ายร่วมกันอีกด้วย

 “ททท. คาดว่า การจัดประชุมครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาให้เส้นทางท่องเที่ยวบริเวณปากอ่าวบางตะบูน บางขุนไทร ปากทะเล บางแก้ว แหลมผักเบี้ย และหาดเจ้าสำราญ ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธีในทิศทางที่ยั่งยืน  ปลุกกระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวริเริ่มจัดแพ็คเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากพื้นที่ใกล้เคียงมาสู่พื้นที่ต่างๆใน จ.เพชรบุรี  ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่  จ.เพชรบุรีเพิ่มมากขึ้น” นายสมชาย กล่าวในตอนท้าย