งานตักบาตรเทโวโรหนะวัดเขานางบวช
วันที่ประกาศข่าว : 6 ต.ค. 2554

สืบสานขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของท้องถิ่น    สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความสำคัญของวันตักบาตรเทโวโรหนะและวันออกพรรษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ร่วมกับวัดเขานางบวช   สภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา   กำหนดจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะวัดเขานางบวช  ในวันพฤหัสบดีที่   13  ตุลาคม  2554   ตั้งแต่เวลา  07.00  น. ณ  บริเวณมณฑปวัดเขานางบวช  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ  อาทิ

-      พุทธศาสนิกชน  ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์    พิธีเปิดงาน/กล่าวอาราธนาศีล-ประธานคณะสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา  

-      ทำบุญร่วมกัน   คณะพระภิกษุรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน  

-      ถวายกองผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงบูรณะวัดเขานางบวช  

-      ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองบนมณฑปวัดเขานางบวช  ใส่บาตรพระประจำวันเกิด  ถวายสังฆทาน  เติมน้ำมันตะเกียง   ฯลฯ 

ในบริเวณงานมีบริการจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้จำหน่ายราคาท้องตลาด  เพื่อหารายได้บำรุงบูรณะวัดเขานางบวช 

วันออกพรรษา  หรือวันมหาปวารณา  วันสำคัญทางพุทธศาสนา  ตรงกับวันขึ้น 15  ค่ำ  เดือน  11   มีความหมายว่าช่วงเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายต่างเปิดโอกาสให้พระผู้ใหญ่สามารถว่ากล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถกล่าวข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน  ถือว่าเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีคอยสังวรของพระภิกษุ  คือ  ตามระวัง  ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวเข้าครอบงำจิตใจ  ชาวพุทธศาสนิกชนก็สามารถนำข้อคิดนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน

หลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ  ซึ่งชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์  หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว  โดยในพรรษาที่  7  พระองค์ได้เสด็จจำพรรษายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา  1  พรรษา ครั้นออกพรรษาแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่เมืองสังกัสสะ มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น  ด้วยเหตุนี้  ชาวพุทธทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันจึงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

นายบูรณศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก   กล่าวเพิ่มเติมว่า   เพื่อร่วมสนับสนุนงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาพุทธ    ททท.สำนักงานนครนายก  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกร่วมแต่งไทยตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลองที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานางบวช  ซึ่งมณฑปเขานางบวชเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงาม  จะมองเห็นสันเขื่อนขุนด่านปราการชลและทิวทัศน์โดยรอบเมืองนครนายก  

ยามสายเดินทางท่องเที่ยวใกล้เคียงมีให้เลือกหลากหลาย  เล่นน้ำตกและชมความงามของสายน้ำที่ไหลผ่านผืนป่าเขาใหญ่ที่มีให้เลือกถึง  3  แห่ง  -  น้ำตกนางรอง  น้ำตกสาริกา  อุทยานวังตะไคร้   ทดสอบกำลังใจกับกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยเชิงกีฬาที่หลากหลาย - ล่องแก่งลำน้ำนครนายก   โรยตัวจากหน้าผาธรรมชาติ  ขับรถ ATV   สักการะพระคู่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง –  พระพคภาญาณ/วัดใหญ่ทักขิณาราม   หลวงพ่อปากแดง/ วัดพราหมณี  พระพิฆเณศ/อุทยานพระพิฆเณศ   ท่องเที่ยวเขตทหารน่าเที่ยว -โรงเรียนนายร้อย จปร.  และโรงเรียนเตรียมทหาร   เข้าที่พักหรือเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

การเดินทาง  จากตัวเมืองนครนายก  ใช้ถนนนครนายก – นางรอง (3049) ออกจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร  ถึงสี่แยกประชาเกษม  แล้วเลี้ยวขวาก็จะถึงจุดหมายปลายทาง  “วัดเขานางบวช”  สถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  หรือดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com