ททท. ร่วมกับนิสสัน มอเตอร์ฯ จัดอีโค่คาราวาน “นิสสัน มาร์ช พาท่องเที่ยวไทย ด้วยใจอนุรักษ์”
วันที่ประกาศข่าว : 23 ส.ค. 2554

บ่ายวันนี้ (23 สิงหาคม 2554)  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.  พร้อมด้วย นายประพัฒน์  เชยชม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสการตลาดและขาย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมแถลงข่าวการจัดคาราวาน “นิสสัน มาร์ช พาท่องเที่ยวไทย ด้วยใจอนุรักษ์” โดยเชิญชวนลูกค้านิสสัน มาร์ช ร่วมคาราวานขับรถท่องเที่ยวเพื่อร่วมพิสูจน์สมรรถนะเครื่องยนต์ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลักของคาราวานครั้งนี้ ได้ผนวกกิจกรรมสร้างสรรค์สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเดินทางได้ทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด 7 Greens และแคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืนที่ ททท. กำลังรณรงค์อยู่ในขณะนี้   เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยวแบบใหม่ โดยเปลี่ยนความคิด มุมมอง และวิธีการท่องเที่ยวใหม่  ให้กลายเป็นหัวใจดวงใหม่ที่พร้อมเดินทางออกไปท่องเที่ยวด้วยความรัก ความหวงแหน และรู้คุณค่าของทุกสถานที่ที่เราไป ซึ่งจะนำมาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่แท้จริง โดยจะจัดขึ้นเดือนละครั้งตั้งแต่สิงหาคมถึงสิ้นปีนี้  กำหนดเดินทาง 7 เส้นทาง ครอบคลุม 5 ภูมิภาค ได้แก่ ตะลุยทะเลจันทน์ (กรุงเทพฯ – ระยอง – จันทบุรี) วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2554 สุขสันต์ทะเลตราด (ระยอง – จันทบุรี – ตราด) วันที่ 24 – 25 กันยายน 2554   สูดอากาศทะเลสงขลา (ตรัง – พัทลุง – หาดใหญ่)  วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2554   พาน้องมาร์ชขึ้นเมืองเลย (ขอนแก่น – เลย)  วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2554 เชยชมภูเมืองน่าน (เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน) วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน   รักษ์อุทยานเมืองกาญจนบุรี (สระบุรี – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี)    วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2554  และพักผ่อนสุขขีทะเลปราณฯ (กรุงเทพฯ – สมุทรสงคราม – เพชรบุรี – ปราณบุรี) วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2554    ทั้งนี้  ในแต่ละเส้นทางได้จัดเตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ อาทิ  การปล่อยปูม้า  ปล่อยกระปอม  สร้างบ้านปลา  เพิ่มจุลินทรีย์ให้แหล่งน้ำ  คืนพันธุ์ไม้สู่ป่าธรรมชาติ  และ การปลูกพันธุ์ไม้หายากให้ผู้ร่วมเดินทางได้มีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ ยังจะได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ศูนย์ศึกษาป่าชายเลน  ศูนย์ศึกษาดูงานแปลงผักปลอดสารพิษ  และ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตและพลังงานอย่างพอเพียง เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมคาราวาน “นิสสัน มาร์ช พาท่องเที่ยวไทย ด้วยใจอนุรักษ์” สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nissan.co.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ Email : marchecotrip@gmail.com  และทาง Call center ที่หมายเลข 0 2153 8119 – 20