ททท. ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจำนวน 100 คนร่วมงานเทศกาลสงกรานต์กรุงเทพฯและพัทยา
วันที่ประกาศข่าว : 20 เม.ย. 2554

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสำนักงานไทเป ร่วมกับสายการบินไชน่า แอร์ไลน์และ บริษัท ไลอ้อน จำกัด กำหนดจัดรายการส่งเสริมการขายประเทศไทย โดยนำคณะนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจำนวนกว่า 100 คน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในระหว่างวันที่ 14 - 19 เมษายน 2554  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์  และเพื่อเป็นการร่วมฉลองการครบรอบ 100 ปี ของไต้หวัน โดยมีผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก เป็นผู้แทนผู้บริหาร ททท. ร่วมให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     ในโอกาสนี้ ททท. ได้จัดทำป้ายต้อนรับเป็นภาษาจีนมีความหมายว่า “ ประเทศไทยยินดีต้อนรับท่าน ”และได้จัดเตรียมการแสดงกลองยาวของคณะนาฏศิลป์ไทย  ร่วมต้อนรับคณะในชุดพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่คณะดังกล่าวเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันสงกรานต์  ททท. จึงได้เตรียมของที่ระลึกเพื่อแจกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้ง 100 คน ได้แก่ ตุ๊กตาน้องสุขใจที่สวมใส่เสื้อผ้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ ชุดม่อฮ่อม ฯลฯ เพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันสงกรานต์และฤดูร้อนของประเทศไทย

     นายอำนวย เทียมกีรกุล ผู้อำนวยการกองตลาดเอเชียตะวันออก ททท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวไต้หวันถือเป็นตลาดที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ดังจะเห็นได้จากในปี 2553 มีจำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางมาประเทศไทยกว่า 3.8 แสนคน ซึ่งมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.31 จากปี 2552 และสืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีได้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย  โดยสายการบินหลายรายในไต้หวันได้ทำการเปลี่ยนเส้นทางบินจากญี่ปุ่นมาประเทศไทยแทน  และเพิ่มขนาดของเครื่องบินจาก 220 ที่นั่งเป็น 300 ที่นั่ง  อย่างไรก็ตาม ททท. ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการทำทัวร์คุณภาพของตลาดไต้หวันอย่างต่อเนื่องด้วย สำหรับกิจกรรมที่ ททท. จะร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยวและสายการบิน โดยจัดทำ Monitor Tour เพื่อขายประเทศไทยควบคู่กับการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางมาสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

     การจัดงานต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวครั้งนี้  ได้สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถตอกย้ำและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีในใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน  ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย  ตลอดจนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของประเทศไทยต่อสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  อันเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป