ททท. ขอเชิญร่วมงาน งานประเพณีถือศีลกินผัก ศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดนราธิวาส วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554
วันที่ประกาศข่าว : 7 มี.ค. 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าร่วม “ งานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2554 “ ศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดนราธิวาส เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำทุกปี โดยการร่วมสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส  ในปีนี้ทางศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดนราธิวาส มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2554 ณ บริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดนราธิวาส ถนน ณ นคร อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเบิกเนตรพระ ร่วมพิธีอาบน้ำร้อน - อาบน้ำมัน – พิธีลุยไฟ และพิธีสะเดาะห์พระเคราะห์ทุกคืน พิเศษสุดชมการแสดงเชิดสิงโต หนังตะลุงคนเสกฟีโน่ ฯลฯ          

ททท.สำนักงานนราธิวาส จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม จังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2372, 081-388 7888 หรือ ททท.สำนักงานนราธิวาส โทร. 0-7352-2411