ททท. เชิญผู้ประกอบการไทย 119 ราย กระตุ้นตลาดยุโรปเที่ยวไทยในงาน ITB 2011 พร้อมเปิดตัวโครงการ Bangkok Stopover ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ประกาศข่าว : 4 มี.ค. 2554

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นำโดย นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นายวิชัย ศรีขวัญ  ประธานกรรมการ ททท.  พร้อมคณะผู้บริหาร ททท. เชิญผู้ ประกอบการภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวไทย และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรุงเทพมหานคร  การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  จังหวัดที่เป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต  พังงา  กระบี่ และ ชลบุรี รวม 119 ราย เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวระดับโลก International Tourism Borse (ITB) ณ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2553

ในโอกาสเดียวกันนี้  ททท. ได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดเสด็จเข้าร่วมงานเพื่อทรงเป็นประธานงานพระราชทานรางวัล Green Awards ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ คูหาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญของไทย โดยมีผู้ประกอบธุรกิจที่ดำเนินการเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสนอขาย Green Tourism ในประเทศไทย เข้ารับรางวัลดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล คือ Best Large Tour Operator, Best Small Tour Operator, Best Green Media และ Best Green Cooperate   กล่าวได้ว่า รางวัล Green Award เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นและพยายามที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีการเติบโตและพัฒนาที่ถูกทิศทางและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ในปีนี้ ประเทศไทยได้สำรองพื้นที่ขนาด 540 ตารางเมตร จัดสร้างเป็นคูหาประเทศไทยที่เน้นจุดขายภายใต้แคมเปญใหม่  “Amazing Thailand Always Amazes You” พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของไทยและจัดกิจกรรมสาธิตสปาไทยที่ได้มาตรฐานรางวัลไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ดเพื่อสื่อถึงเสน่ห์ความเป็นไทยและดึงดูดผู้เข้าชมงาน  ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้จัดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจำนวน 71 โต๊ะ แบ่งเป็นโรงแรม 105 ราย บริษัทนำเที่ยว 12 ราย และอื่นๆ อีก 3 ราย ได้แก่ สยามนิรมิต  John Gray’s Sea Canoe และ Elephant Hills Luxury Tented Camp   โดยในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2554 จะเป็นวัน Trade Day เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจรจาธุรกิจระหว่างกัน  และในวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2554 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเข้าชมงาน  

นอกจากนั้น ททท. ได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมงาน ITB 2011 ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ๒ โครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนจากทั่วโลกได้รับทราบ ได้แก่ Amazing Thailand Amazing Family” โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. กับสายบินบิน EVA Air นำเสนอขายแพ็คเกจบัตรโดยสารเครื่องบิน EVA Air ในราคาพิเศษแก่กลุ่มครอบครัว  โดยเริ่มเปิดดำเนินการใน 3 ตลาดสำคัญ ได้แก่ ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม และเวียนนา ระหว่างเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น  และโครงการ “Bangkok Stopover” เป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ (Transfer Passenger)  ที่เดินทางผ่านมายังสนามบินในประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางประเทศอื่น ๆ ได้มีโอกาสแวะท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทย โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย อาทิ โรงแรม  โรงพยาบาล  ห้างสรรพสินค้า  ร้านอาหาร และสวนสนุก เป็นต้น  มอบข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคูปองเงินสด ส่วนลดพิเศษ และอภินันทนาการด้านการจัดโปรแกรมนำชมแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง  ซึ่งจะนำข้อเสนอพิเศษดังกล่าวให้กับบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ทั่วโลกนำไปผนวกกับแพ็คเกจนำเที่ยวเพื่อนำเสนอขายนักท่องเที่ยวพร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554  โดยนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนำเที่ยวและสำนักงาน ททท. ต่างประเทศทั่วโลก เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษเพียงแค่แสดงบัตร Bangkok Stopover กับหนังสือเดินทางก็สามารถรับสิทธิ์จากสถานประกอบการในเมืองไทยที่เข้าร่วมโครงการฯได้ทันที

จากการจัดงาน ITB ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 46  โดย ททท. ได้เข้าร่วมงานมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเข้าถึงนักท่องเที่ยวและรักษาการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยว  และการจัดงาน ITB 2010 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Sellers) จำนวน 11,127 หน่วยงาน จากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และมีผู้ซื้อ (Buyers / Trade Visitors) จำนวน 108,000 คน  ขณะเดียวกันสถิตินักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาประเทศไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 4,340,000 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 6.93  แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจำนวน 612,620 คน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเยอรมัน ได้แก่ เขาหลัก เกาะพงัน เกาะช้าง กรุงเทพมหานคร  ภูเก็ต และ เกาะสมุย  สำหรับจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยที่ยังคงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเยอรมันเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน คือ ความคุ้มค่าเงิน