ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ. 2554

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่านร่วมงานประเพณี “กำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554”  ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

            นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง เป็นชุมชนไทยพวนที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบัน บ้านทุ่งโฮ้งนับเป็นแหล่งผลิตเสื้อ หม้อห้อม ที่มีชื่อเสียงของประเทศ และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพวน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลทุ่งโฮ้ง เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ร่วมกับประชาชนชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ได้กำหนดจัดงานประเพณีกำฟ้าไทยพวน ประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

              วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น.  พบกับการแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน  การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดตัดเย็บผ้าหม้อห้อม การแสดงดนตรี    

               วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มตั้งแต่ เวลา 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา การประกวดบายศรี การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง การประกวดเทพีกำฟ้า การแสดงบอกไฟดอก

                วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ทำบุญตักบาตร พิธีบวงสรวงบรรพบุรุษไทยพวน 09.00 น. การแสดงนิทรรศการชาวไทยพวน ตลาดไทยพวน และการจักสาน การแสดงนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขบวนแห่งานประเพณีกำฟ้า การประกวดตีกลองสลาก การประกวดฟ้อมแอ่น การแสดงดนตรีลูกทุ่ง คณะจินตหรา พูนลาภ ทั้งนี้ ทุกวันของการจัดงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงโชว์/ สาธิตการทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดภาพวาดสีอะครีลิค

                นักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1118, 0 5452 1127 , เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โทร. 0 5452 2458 ต่อ 23   (กองการศึกษา)