ททท. เปิดตัวโครงการเที่ยวเพลินใจสไตล์วันวานตอน 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ กับ เทศกาลตรุษจีนภาคกลาง @ Central World
วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ. 2554

             นายธวัชชัย  อรัญญิก  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่าพื้นที่ภาคกลางนอกจากจะมีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้ว พื้นที่ภาคกลางยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” ตลอดจนงานเทศกาลประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น ในช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดทั้งปี  ททท. โดย ภูมิภาคภาคกลาง จึงได้ดำเนินกลยุทธ์สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ภาคกลาง เพื่อสร้างความแตกต่างของจุดขายในพื้นที่ ภายใต้โครงการ “เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน” ซึ่งจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของภาคกลางที่มีเสน่ห์ของวันวานที่ยังคงมีให้พบเห็นตามชุมชน / แหล่งท่องเที่ยว  ต่าง ๆ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดบก ตลาดน้ำ ตลาดเก่า ตลาดใหม่ ตลาดโบราณ ตลาดพื้นบ้าน    ถนนคนเดิน เป็นจุดหนึ่งที่สามารถสะท้อนภาพบรรยากาศความเป็นไทยภาคกลาง รวมถึงภาพความทรงจำในอดีตที่ผ่านมา ได้เป็นอย่างดี และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

           ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้หยิบยกจุดเด่นในเรื่องดังกล่าว พร้อมรวบรวมเรื่องราว ความน่าสนใจของตลาดต่าง ๆ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม “๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ” ในปีที่ผ่านมา ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ดังกล่าว ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการต่อยอดโครงการ “เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน”  ภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ หน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน ตอน “๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ” @ Central World พบกับกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐-๒๑.๐๐ น. บริเวณหน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัดภาคกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  “การท่องเที่ยวแบบ ถวิลหาอดีต” ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

           ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการออกร้านสาธิตและจำหน่ายอาหารเด่น ของดีสินค้าขึ้นชื่อ ที่เป็น Hilight จาก“ตลาดน้ำ ตลาดบก” ตลาดพื้นบ้าน กว่า ๓๐ แห่งในพื้นที่ภาคกลางมาให้ท่านชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เกมส์ (วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. พบการแสดงเปลี่ยนหน้ากากและเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน)  ชิมช๊อปและหาข้อมูลที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ๑๙ จังหวัดภาคกลางกับ “๑๕ ตลาดบก ๑๖ ตลาดน้ำ” ภูมิภาคภาคกลาง ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งปีต่อไป แต่ผู้จัดงานได้ยกเอาของดีในแต่ละตลาดมาเป็นบางส่วนให้ท่านได้ท่องเที่ยว   ช๊อปชิม ยกตัวอย่างเช่น

           - บะหมี่เจ๊ย่ง จาก แพร่งภูธร  กรุงเทพฯ             - หมี่กรอบโบราณแม่เล็ก จาก ตลาดน้ำตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

           - สาคู ข้าวเกรียบปากหม้อคุณหน่อย จาก ตลาดน้ำนางเลิ้ง  กรุงเทพฯ    - ไอศกรีม Home made รสผลไม้ไทย จาก ตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ

           - ข้าวแห้งไก่ จาก ตลาดน้ำบางนกแขวก  จังหวัดสมุทรสงคราม      - ขนมจีนโบราณ จาก ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒  จังหวัดนครปฐม

           - ผัดไทยแม่กิมฮวย ไชโป้วเจ็ดเสมียน จาก ตลาดเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี     - ขนมดาวเรืองไข่ปลา จาก ตลาดศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

           - ขนมหวานเจ๊โส่ย จาก ตลาดน้ำดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม      - ขนมเปี๊ยะตั้งกุ้ยกี่ จาก ตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  ฯลฯ

        ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้แสดงเกือบ ๒๐๐ คน และ หาชมได้ยาก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ๓๖ ปี ไทย-จีน เป็นรอบปฐมทัศน์สำหรับสื่อมวลชน เสมือนเปิดเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคภาคกลาง ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. บริเวณลานด้านในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนที่จะเดินทางไปแสดงในงานเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาคภาคกลางดังนี้

          วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ การแสดงรอบพิเศษ(การกุศล) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การแสดง ๒ รอบ การกุศล (จำหน่ายบัตร) คือ เวลา ๑๕.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ซื้อบัตรได้ที่ งานรายได้ ททท. โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๑๖ – ๙ โดยรายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

          วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตรุษจีนศูนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีกล่าวสารอวยพรตรุษจีนผ่านสื่อไทย–จีน

          วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตรุษจัฃีนไชน่าทาวน์เยาวราช ณ เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ ถ่ายทอดสด ๑๗.๓๐–๑๘.๓๐ น.

          วันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ “ตรุษจีนสุพรรณ มหัศจรรย์ ๓ ปี มังกรสวรรค์” บริเวณอุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สุพรรณบุรี (ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.)

          วันที่ ๔ -๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ “ตรุษจีนกรุงเก่าอยุธยามหามงคล” บริเวณหน้าตลาดเจ้าพรหม ถนนนเรศวร และหน้าสำนักงานเทศบาลพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ “ราชบุรีไชน่าทาวน์” บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี (ถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

          วันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ “ตรุษจีนเมืองเพชร ๒๕๕๔” ณ ถนนสุรินทร์ฤาไชย จังหวัดเพชรบุรี

        นายธวัชชัย  อรัญญิก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมชมงานตลอดระยะเวลาจัดงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ทั้งยังจะสามารถสร้างการรับรู้ในภาพลักษณ์ของ “การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต” ในพื้นที่ภาคกลาง โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ จากการหมุนเวียนของข่าวสาร (Circulation) ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน และ จะสามารถช่วยกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระตุ้นการเดินทางเพิ่มขึ้นเข้าสู่ ๑๙ จังหวัดภาคกลางตลอดปี ๕๔ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ WWW.เที่ยวภาคกลาง.Com