เชิญทุกท่านเที่ยวงานตรุษจีน ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันที่ประกาศข่าว : 27 ม.ค. 2554

     กิจกรรม.....ร่วมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาลตรุษจีน  ประทับตราพาสปอร์ตขอพรครบทั้ง  8 แห่ง รับของที่ระลึก เหรียญพระสังกัจจายน์ปี 2549     เข้าพิธีปลุกเสกทั้งแบบมหายาน (จีน) และเถรวาท(ไทย)

                 -    สักการะช้างเอราวัณ...........เพื่อความอุดมสมบูรณ์ พูนผล
                 -    ลอยดอกบัว (ปูรณฆฏะ).....เพื่อความสงบร่มเย็น เติมเต็มให้กับชีวิต
                 -    ปิดทองช้างเอราวัณองค์จำลอง............เพื่อเสริมราศี เปล่งประกาย ผ่องแผ้ว
                 -   สักการะพระพิฆเนศวร์ (อารตีบูชา).....เพื่อขจัดอุปสรรค มุ่งสู่ความสำเร็จ
                 -   จุดเทียนบูชาพระธาตุ...........................เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเอง
                 -   จุดประทีปเทวดานพเคราะห์ (ทักษาปกรณ์).....เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต
                 -   สรงน้ำพระประจำวันเกิดและปิดทองรอยพระพุทธบาท.....เพื่อความสุขสวัสดี เบิกบาน ผ่องใส
                 -   สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตไตรย และไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพแห่งโชคลาภ.....เพื่อเป็นสิริมงคลในวันตรุษจีน

สอบถามโทร. 02-3713135-6 หรือ www.erawan-museum.com