เชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวงาน “แข่งขันตกปลาเป็นนานาชาติ”
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2554

             สำนักงานจังหวัดตราด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด  World Sport Fishing Federation (Asia), International Cultural Education Foundation (ICEF), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.), สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด, อำเภอแหลมงอบ,  Website : Weekendhobby.com และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “งานแข่งขันตกปลาเป็นนานาชาติ” Ko Chang International Fishing Cup Tournament – ASIA ณ บริเวณท่าเทียบเรือกระโจมไฟแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้นักท่องเที่ยวที่นิยมกีฬาตกปลาได้รับทราบและเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตราด

             ในส่วนของกิจกรรมของงาน “งานแข่งขันตกปลาเป็นนานาชาติ” Ko Chang International Fishing Cup Tournament – ASIA ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ประกอบไปด้วย วันศุกร์ที่ 11  มีนาคม 2554 เริ่มเวลา 13.00  น. ลงทะเบียนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมชี้แจงรายละเอียด  และในเวลา 16.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันสู่สนามการแข่งขันบริเวณท้องทะเลตราดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 นักกีฬาตกปลาทุกทีมอยู่ในพื้นที่การแข่งขันบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. เรือทุกลำเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือเกาะหวายปะการัง รีสอร์ท ให้คณะกรรมการชั่งน้ำหนักปลาเป็นเก็บคะแนนและประกาศผลการแข่งขันปลาเกมส์แต่ละประเภท โดยแบ่งประเภทของปลา (เป็น) เกมส์เป็น 9 ชนิด พิธีมอบถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะมีถ้วยรางวัลและรางวัลเงินสดมอบให้ พร้อมจับสลากแจกของรางวัลให้กับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน

              สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน  สามารถ Download ใบสมัครเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ Download Application ใบสมัครตกปลา (ผู้สมัครต้อง Download ใบสมัครจาก Website : Weekendhobby.com เท่านั้น จากนั้นให้ส่งใบสมัคร + หลักฐานการชำระค่าสมัคร + เอกสารประกอบการสมัคร (บัตรประชาชน / passport) ทางโทรสารหมายเลข (039) 696-474 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2554 ค่าใช้จ่ายการรับสมัคร 4,000.- บาท / 1 ทีม (ทีมละ 8 คน)

             สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โทรศัพท์. (039) 696-474 และ 08-1861-6373 คุณโอ๋ 08-4778-2234 คุณอุดมพร และททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์ (039) 597-259-60             

               รายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายการจัดงานฯ เหลือ 3,000.- บาท / ทีม จะนำไปสมทบทุนสร้างปะการังเทียมในทะเลตราด