มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในงาน “ศิลปะแห่งการแบ่งปัน”
วันที่ประกาศข่าว : 14 ม.ค. 2554

               

 

                 มูลนิธิยุวพัฒน์  (Yuvabadhana Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันในงาน “ศิลปะแห่งการแบ่งปัน” ในระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น.  ณ ลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

                   ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานภาพศิลปะของเด็ก ๆ มาเผยแพร่ ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ความสุข และโอกาสทางการศึกษา แก่น้องในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์  เพราะนอกจาก จะเป็นการเพิ่มทุนการศึกษาเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ที่ยังขาดแคลนแล้ว ยังเป็นกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นศิลปินน้อยเจ้าของผลงานที่นำมาจำหน่ายและประมูลในครั้งนี้   และขอเชิญร่วมเลือกซื้อ ภาพวาดจากเยาวชนไทยและนานาชาติ 

                    นอกจากนี้ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเพื่อเป็นทุนการศึกษา และแบ่งปันงานศิลปะและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสเรียนต่อ โดยสามารถนำงานศิลปะและสิ่งของมาร่วมจำหน่ายที่ร้าน “ปันกัน” ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดเสรีมาร์เก็ต ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค  ซึ่งเงินบริจาคและรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมจะนำไปสมทบให้กับโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

                    สำหรับการประมูลภาพวาดจะจัดในวันที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 13.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ โทร. 0 2 301 1096 www.yuvabadhanafoundation.org