คาราวานเที่ยวหัวใจใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศข่าว : 14 ม.ค. 2554

                 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองตลาดภาคตะวันออก ร่วมกับ ททท. สำนักงานระยอง กำหนดจัดคาราวานรถยนต์ก๊าซธรรมชาติจำนวน 80 คัน เข้าร่วมโครงการ “คุ้งกระเบน เทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา” (Big Cleaning Day) เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงหาดจ้าวหลาว จ.จันทบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2554 ซึ่งงานดังกล่าวแสดงถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยจะมีผู้ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมจำนวนกว่า 3,000 คน

                 นอกจากนั้น ขบวนคาราวานก๊าซธรรมชาติจะเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชุมชน เช่น สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนุสรณ์เรือหลวงประแสและสะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด จ.ระยอง ชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว และสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 2 (WELU WETLAND) สอดแทรกเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติภายใต้แคมเปญของ ททท.  “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน”

                สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมคาราวานก๊าซธรรมชาติ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-152-1477-8, 086-546-2916, 081-354-5609 โดยมีค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ 1,990 บาท เด็ก (อายุ 4-11 ปี) 1,390 บาท หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tat.or.th/