ททท. รุกตลาดท่องเที่ยวภาคกลางเปิดแผนงานทั้งปีเน้นการทำงานเป็นทีมร่วมกับพันธมิตรในเชิงบูรณาการ ภายใต้ “โครงการเที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง”
วันที่ประกาศข่าว : 7 ม.ค. 2554

                             

                 นายสุรพล เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าภาคกลางเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต รวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งสามารถตัดสินใจออกเดินทางได้โดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้านาน เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง            โดยปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นข้อได้เปรียบของภาคกลาง  ททท. โดย ภูมิภาคภาคกลาง จึงได้ดำเนินกลยุทธ์สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ภาคกลาง สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทางผสมผสานกันในเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) ภายใต้โครงการ “เที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง” มาตั้งแต่ปี 2551 โดยใช้ลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ในภาคกลางมาจัด แบ่งออกเป็น cluster เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดแบ่งภูมิภาคภาคกลางออกเป็น 6 กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวหลัก ประกอบด้วย

                   มนต์เสน่ห์ทะเลวัง ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

                   แดนสวรรค์ตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี

                   เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี

                   เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี

                    ผจญภัยหัวใจสีเขียว ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

                    กรุงเทพฯ สุขหรรษา ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ)

                   สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ ได้พัฒนาคำว่า “เที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง” เป็นสโลแกนหรือจุดขายของการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง  เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำมุ่งเน้นไปที่การทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในภาพรวม ซึ่งกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันตลอดทั้งปี 2554 นำเสนอผ่าน เว็บไซด์ WWW.เที่ยวภาคกลาง.Com โดยมี โครงการ / กิจกรรม   ที่เป็น Hi-light สำคัญ รวม 13 รายการ ดังนี้

                    โครงการงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยและส่งเสริมการขาย

                     โครงการเที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง

                     โครงการขับรถสุขใจเที่ยวเมืองไทยใกล้กรุงเทพฯ

                     โครงการเที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน

                      โครงการทุนท่องเที่ยวภาคกลาง : ทำวันธรรมดา ให้ไม่ธรรมดา

                      โครงการพาตูบพาเหมียวเที่ยวไทย

                      โครงการท่องภาคกลางกับสุขใจต้านภัยโลกร้อน

                       โครงการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตภาคกลาง 

                       เส้นทาง “ท่องเที่ยวกับความรัก” (ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

                       เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำและเรือนำเที่ยว-อาหารแม่น้ำเจ้าพระยา

                       เส้นทางรถไฟ “เที่ยวภาคกลาง” (กรุงเทพฯ-หัวหิน/กรุงเทพ-ลพบุรี/กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา/ กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี/กรุงเทพฯ-อยุธยา-อ่างทอง)

                        กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด

                        กิจกรรมท่องเที่ยวครอบครัวสุขสันต์

                       เพื่อให้การดำเนินการตามแผนโครงการฯ สามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ททท.  จึงได้กำหนด จัดพิธีเปิดตัวโครงการ “เที่ยวหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง” พร้อมนำเสนอรายละเอียดกิจกรรมที่จะมีขึ้นตลอดปี 2554  และตอกย้ำความหลากหลาย สร้างจุดขายในเชิงการตลาด-ประชาสัมพันธ์ สินค้าใหม่และเก่าทางการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคกลางที่มีความหลากหลายนำเสนอในมุมมองใหม่ที่ผู้คนมองข้ามกับ “Unseenเวอร์ชั่น 3” หรือ “Unseen 3” ของ 19  จังหวัดภูมิภาคภาคกลาง ต่อสื่อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเสนอตัวให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ททท. และ ททท.ภูมิภาคภาคกลางถือโอกาสเลี้ยงปีใหม่ขอบคุณพันธมิตรและสื่อมวลชนที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของ ททท.ภูมิภาคภาคกลางด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และ เรือสำราญริเวอร์ไซด์ 3  กรุงเทพฯ  โดยมี นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน

                     นายสุรพล เศวตเศรนี  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการดังกล่าว กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย จะได้รับทราบเอกลักษณ์ 6 โซนผ่านช่องทางต่างๆ จากการหมุนเวียนของข่าวสาร (Circulation) เพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 คน และ จะสามารถช่วยกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายที่ได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กระตุ้นการเดินทางเพิ่มขึ้นเข้าสู่ 19 จังหวัดภาคกลางตลอดปี 54 เพิ่มมากขึ้น ไม่ต่ำกว่า 200,000 คน

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ WWW.เที่ยวภาคกลาง.COM