นักท่องเที่ยวอิหร่านครองแชมป์ตลาดตะวันออกกลาง
วันที่ประกาศข่าว : 5 ม.ค. 2554

                   นายปราโมทย์   ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานดูไบ รายงานว่า นับตั้งแต่เปิด ททท. สำนักงานดูไบมาได้ 3 ปีเศษ จากเดิมปี 2550 มีนักท่องเที่ยวอิหร่านเดินทางมาประเทศไทย 69,140 คน ปัจจุบันปี 2010 เพียงครองอันดับ 1 โดยทิ้งอันดับ 2 นักท่องเที่ยวอิหร่านมาเที่ยวประเทศไทย 154,378 คน (ตัวเลขที่สนามบินสุวรรณภูมิ) ครองอันดับ 1 โดยทิ้งอันดับ 2 นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตท์ จำนวน 95,778 คน ที่เคยครองอันดับ 1 มาโดยตลอดอย่างไม่เห็นหลัง และคาดว่า จนสิ้นปี 2553 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอิหร่านไม่ต่ำว่า 170,000 คน ทั้งนี้ตลาดอิหร่านเป็นตลาดใหญ่มีประชากรมากกว่า 75 ล้านคน  ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในวัยหนุ่มสาว โดย 65% ของประชากรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี นักท่องเที่ยวอิหร่านประมาณ 40 % เป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวไทยแล้ว และติดใจมาเที่ยวซ้ำอีก เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล ต่างจากนักท่องเที่ยวอาหรับอื่นๆ โดยจะเลือกพักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว ช้อปปิ้งสินค้าระดับกลางถึงสูง ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่นักท่องเที่ยวระดับบนก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยชอบท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ นักท่องเที่ยวอิหร่านไม่ค่อยหวาดวิตกกับสถานการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติมากนัก จึงเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง (30-50%) มีการใช้จ่ายวันละ 4 พันกว่าบาทและมีวันพักเฉลี่ย 7-10 วัน โดยในปี 2553 คาดว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวอิหร่าน ประมาณ 7,000 ล้านบาท

                  ในปัจจุบันมีสายการบินที่บินตรงจากอิหร่านเข้าประเทศไทย 2 สายการบินจากกรุงเตหะราน และเมือง Mashhad เข้ากรุงเทพฯ และภูเก็ต สัปดาห์ 12 เที่ยวบิน และตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป Mahan Air ได้ขยายเส้นทางบินเพิ่มขึ้นจากเมือง Shiaz (เมืองใหญ่อันดับ 3 มีประชากร 3 ล้านคน) บินตรงเข้ากรุงเทพฯ อีกสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน โดยบินปฐมฤกษ์กำหนดถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 22.00น. เที่ยวบิน 1 เที่ยวบิน W5-1085 ใช้เครื่องบิน Airbus 310 ขนาด 202 ที่นั่ง ทำให้ต่อไปจะมีเที่ยวบินจากอิหร่านเข้าประเทศไทยสัปดาห์ละ 13 เที่ยวบิน ดังนี้

                  -  Tchran - BKK โดย Mahan Air 6 เที่ยวบิน/สัปดาห์และIran Air 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์
                  -  Mashhan - BKK โดย Mahan Air 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์
                  -  Tehran - Phukct โดย Mahan Air 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์
                  -  Shiraz - BKK โดย Mahan Air 1 เที่ยวบิน/สัปดาห์

                   เพื่อขยายผลในการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวอิหร่าน ททท. โดยภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางและสำนักง่านดูไบได้นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต จำนวน 20 ราย จัด Road Show ไปเจรจาพบกับประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอิหร่านกว่า 300 ราย ในช่วงวันที่ 3-7 มกราคม 2554 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการซื้อขายและส่งผลให้เกิดกระแสเดินทางเข้าประเทศไทยภายในปี 2554 ไม่น้อยกว่า 200,000 ราย

                    อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของนักท่องเที่ยวอิหร่านมีปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจากพูดภาษาอังกฤษได้น้อยและไกด์ภาษา Fasi ของประเทศไทยก็มีน้อยเช่นกัน อีประการหนึ่ง การขอ Visa เข้าประเทศไทย ต้องใช้เวลาในการยื่นคำขอที่สถานทูตไทย ณ กรุงเตหะราน ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ ซึ่งได้ทราบจากสถานทูตว่าต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเพราะขาดกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ช่วงปกติมียื่นคนขอ Visa ถึงวันละ 800-1,000 ราย และในช่วง High Season สูงมากกว่า 1,500 – 1,800 ราย ซึ่งจากข้อมูลที่ ททท. ได้รับ ทั้งจากสายการบินและบริษัทนำเที่ยวต่างๆ หากนักท่องเที่ยวชาวอิหร่านได้รับความสะดวกสบายในเรื่องของวีซ่า ทั้งการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานสาขาในการออก Visa ให้หัวเมือง Mashhan และ Shiraz ที่มีเที่ยวบินตรงเข้ากรุงเทพฯ หรือพิจารณา Visa On Arrival จะทำให้นักท่องเที่ยวอิหร่านได้รับความสะดวก และมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด อาจถึง 300,000 คนภายในปีหน้า จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ไปยังทุกภาคส่วนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องโดยตลอด