ททท. จัดโครงการ “อาสาฯ อนุรักษ์ทะเลไทย 2553” เชิญอาสาสมัครกว่า 150 คน ดำน้ำผูกทุ่นจอดเรือ ฟื้นฟูแนวปะการัง ณ หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ประกาศข่าว : 21 ธ.ค. 2553

              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  กองทัพเรือ จ.พังงา  และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  “อาสา อนุรักษ์ทะเลไทย 2553” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553   อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอันดามันหลังเกิดภัยพิบัติ “สึนามิ” ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามและเป็นที่ประทับใจในสายตานักท่องเที่ยวต่อไป  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา  ณ หมู่เกาะสุรินทร์  จ.พังงา  โดยมี พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

              กิจกรรมหลัก ได้แก่ การดำน้ำเพื่อผูกทุ่นจอดเรือ เพื่อแก้ปัญหาแนวปะการังถูกทำลายจากการทิ้งสมอเรือจากเรือที่นำนักท่องเที่ยวมาเพื่อว่ายน้ำชมปะการังซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  โดย ททท. และหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการติดตั้งทุ่นจอดเรือในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยขอความร่วมมือเรือท่องเที่ยวให้ผูกเรือที่ทุ่นจอดเรือ แทนการทิ้งสมออันเป็นการป้องกันไม่ให้ปะการังเสียหาย  และยังช่วยจัดระเบียบการจอดเรือชนิดต่างๆภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีกด้วย  โดยทุ่นจอดเรือที่ใช้อยู่ผลิตจากวัสดุ Polyethelyne และ Polyurethane foam ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย  คณะดำน้ำ  ผู้ร่วมประสานงาน และสื่อมวลชนประมาณ จำนวนกว่า 150 คน  โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม อาสาสมัครจะได้รับมอบเกียรติบัตร พร้อมรับของที่ระลึกจาก พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี

              ททท. คาดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens ของ ททท.  และยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR)  ซึ่งเป็นนโยบายขององค์กรอีกด้วย