เจริญจิตภาวนาบูชาพระธาตุ พร้อมร่วมบุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร ๒๕๕๔ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วันที่ประกาศข่าว : 8 ธ.ค. 2553

            ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งได้รับ สวนสร้างสรรค์นาคร – บวรรัตน์และธรรมภาคีจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมรักบ้านเกิด โดยการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ลั่นระฆังใจฟื้นฟูวัฒนธรรม ตอกย้ำเอกลักษณ์ประเพณีครั้นสมัยพุทธกาล โดยการจัดงาน     “บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร” พร้อมการเจริญจิตภาวนา บูชาพระธาตุและอานาปานสติข้ามปี เบื้องหน้าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร รับอรุณด้วยบุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร 

             นายสุเทพ  เกื้อสังข์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช  ชี้แจงว่านับวันการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งตลาดคนไทยและตลาดเอเชีย เพราะทุกคนต่างมุ่งแสวงหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มุ่งสู่กายใจบำบัด เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยงพึ่งพาประเพณีให้ทานไฟ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมต้นแบบของศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา ประเพณีให้ทานไฟเป็นการถวายความอบอุ่นด้วยการก่อกองไฟและปรุงอาหารร้อน ๆ และมีการทำขนมพื้นบ้านง่าย ๆ ที่ทำเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมกรอก ขนมจู่จุน กล้วยแขก ข้าวเหนียวกวน ขนมกรุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นต้น แล้วนำมาถวายพระภิกษุสงฆ์ในตอนเช้าที่มีอากาศหนาวเย็น โดยมีกำหนดการดังนี้

              ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
              ๑๙.๐๐  น.  -  เสวนาธรรม  ณ  ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
              ๒๑.๐๐  น   -  เจริญจิตภาวนาบูชาพระธาตุ  ณ วิหารหลวง

             วัดพระธาตุวรมหาวิหาร
              ๑  มกราคม ๒๕๕๔
              ๐๔.๐๐ น.   -  เริ่มก่อกองไฟ ณ ลานข้างพระพุทธบาทจำลอง
              ๐๕.๓๐ น.   -  พิธีให้ทานไฟ
              ๐๖.๐๐  น.   -  ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ณ บริเวณหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

              ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า การเป็นคนดีที่รู้จักให้สำคัญกว่าทุกสิ่ง โดยเฉพาะการให้อภัยและฟื้นฟูจิตใจให้ดีงาม จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญโดยการ “หาฟืนเข้าวัด” ตลอดถึงการมีส่วนร่วมกันทำขนมกับคนใจบุญ เรียกว่า ร่วมเป็น ภัตตากรณ์  โดยนิมนต์พระ ๘๓ รูป ต้อนรับศักราชใหม่ในปีกระต่าย  พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ อิ่มบุญ  อุ่นใจ ในงานเทศกาลบุญปีใหม่  ให้ทานไฟเมืองนคร  ศรัทธาแห่งชีวิต จิตวิญญาณ ด้วยย่างก้าวสู่ความเป็นเมืองมรดกโลก พร้อมรณรงค์นุ่งผ้าถุง  คาดผ้าซัก