นักท่องเที่ยวอิหร่านยังคงเป็นดาวรุ่งของตลาดตะวันออกกลาง
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธ.ค. 2553

                   นายปราโมทย์  ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานดูไบ รายงานว่า แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ 13 ปี อุทกภัยครั้งร้ายแรงที่ผ่านมา และวิกฤตเศรษฐกิจของตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก แต่เนื่องจากตะวันออกกลางเป็นกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันและก๊าชธรรมชาติส่งออกรายใหญ่ของโลก ยังมีกำลังซื้อสูง ประกอบกับไม่ค่อยหวาดวิตกกับสถานการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติมากนัก ด้วยการดำเนินงานส่งเสริมกระตุ้นตลาดของ ททท.  สำนักงานดูไบอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.53) จึงมีนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเดินทางเข้าประเทศไทย เกือบครึ่งล้าน (490,817 คน) มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.51%  ถือว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตในระดับดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดอิหร่าน เป็นตลาดดาวรุ่งอันดับ 1 ที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 139,797 คน ทิ้งอั้นดับที่ 2 จาก UAE 87,997 คน อย่างไม่เห็นหลัง และคาดว่าจนถึงสิ้นปี 2553 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอิหร่านไม่ต่ำกว่า 165,000 คน คาดว่าจะทำรายได้เข้าประเทศประมาณ 6,500 ล้านบาท ทั้งนี้ สายการบิน Mahan Air หลังจากที่ได้ทดลองจัด Charter Flight  บินจากกรุงเตหะรานมาลงที่ภูเก็ตตลอดเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี จึงได้ขยายเพิ่มเส้นทางบินกรุงเตหะราน-ภูเก็ต เป็นเที่ยวบินประจำ โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ใช้เครื่องบิน Airbus ขนาด 190 ที่นั่น เที่ยวบิน W5-5049 บินถึงภูเก็ตในวันที่วันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 น. ซึ่ง ททท. สำนักงานดูไบ ได้ประสานงาน ททท. สำนักงานภูเก็ต  และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต จัดพิธีต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอิหร่านในเที่ยวบินเที่ยวแรกนี้ ทั้งสายการบิน Mahan Air กำหนดบินตรงจากกรุงเตหะราน-ภูเก็ต ทุกวันอังคารไปจนถึง 13 มกราคม 2554 และตั้งแต่ 20 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จะเพิ่มเป็น 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ทำให้ต่อไปจะมีเที่ยวบินที่บินตรงจากประเทศอิหร่านเข้าประเทศไทยเพิ่มสัปดาห์ละ 12 เที่ยวบิน จากเดิม 10 เที่ยวบิน

                     -Mahsan Air   Tehran – BKK          6  เที่ยวบิน/สัปดาห์
                    
-Mahsan Air    Mashhad – BKK     2  เที่ยวบิน/สัปดาห์
                     -Iran Air     Tehran – BKK                2  เที่ยวบิน/สัปดาห์

                   ด้วยประชากรที่มีมากกว่าคน 70 ล้านคนและ 66%  ของประชากรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี มีอุปนิสัยสนุกสนนร่าเริง ชอบทั้งการดื่มกับเที่ยวและช้อบปิ้ง ตลาดอิหร่านจึงยังมีโอกาสที่เจริญเติบโตได้อีกมาก ททท. โดยภูมิภาคยุโรปและสำนักงานดูไบจึงได้กำหนดจัด Road Show นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยไปเสนอขายที่กรุงเตหะราน และเมืองอีสฟาฮาน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2554 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดกระแสการเดินทางมาส่งเที่ยวในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง