ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการ กรุงเทพฯ... “มหานคร”
วันที่ประกาศข่าว : 7 ธ.ค. 2553

                 ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ กรุงเทพฯ...  “มหานคร” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. -16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

                 นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ปี 2554  ภายใต้ชื่อโครงการกรุงเทพฯ... “มหานคร” ซึ่งจัดเป็นโครงการที่ตอบสนองรูปแบบการสื่อสารของสังคมออนไลน์ยุคใหม่ โดยการนำเสนอกิจกรรมและข่าวสารต่างๆ ผ่านมินิไซต์ www.tatbangkok.com เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญต่อการเข้าถึงสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Social Network อาทิ Facebook และ twitter ซึ่งที่ผ่านมานับว่ามีผลต่อการสร้างกระแสและความตื่นตัวทางสังคมจนเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆมากมาย  ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกแบบเว็บไซด์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยด้วยการเชื่อมโยงมินิไซต์เข้ากับ  Social Network  เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมเว็บไซด์โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ต่างๆ จากการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มสังคมด้วยกันได้ นอกจากนี้ภายในมินิไซต์ยังได้จัดข้อมูลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนำเสนอสินค้า กิจกรรมทางการท่องเที่ยว โปรโมชั่นพิเศษสุดของผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องการนำเสนอขายผ่านช่องทางมินิไซต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

                  ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร นครแห่งสีสันที่ได้ชื่อว่าไม่เคยหลับใหล พร้อมเปิดตัวมิวสิควิดีโอเพลง “มหานคร” บทเพลงที่เกิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มศิลปินไทยเทเนียม ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานของ               การท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นท่ามกลางมหานครแห่งนี้  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องโถงชั้น G อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2991-7