ททท. ขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วม “เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งชาติ ผามออีแดง สร้างสุขชายแดนไทย-กัมพูชา” จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ประกาศข่าว : 30 พ.ย. 2553

                จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทยศรีสะเกษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม“เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งชาติ  ผามออีแดง สร้างสุขชายแดนไทย-กัมพูชา” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ  ผามออีแดง โดยมีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

                นายสมศักดิ์   สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า “ผามออีแดง”  อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความสวยงามของจังหวัดศรีสะเกษเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ขึ้นไปสัมผัส และชมความงามของธรรมชาติทะเลหมอกที่งดงาม     และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเด็ก/เยาวชน  และประชาชนชาวไทย ให้มาดูแลรักษาสุขภาพ โดยใช้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายจึงจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งชาติ ผามออีแดง สร้างสุขชายแดนไทย-กัมพูชา” ในวันเสาร์ที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งกิจกรรม เดิน-วิ่ง จะมีระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัว ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่า ทางขึ้นผามออีแดง โดยมีกำหนดการดังนี้

                 เวลา ๐๖.๐๐ น.  ลงทะเบียน/รับของที่ระลึก

                 เวลา ๐๗.๐๐ น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ ๓.๕ กิโลเมตร         

                 เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน“เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งชาติ ผามออีแดง สร้างสุขชายแดนไทย-กัมพูชา”

                 ด่วน สมัครวิ่งฟรี มีอาหาร/น้ำดื่ม/ผลไม้ตลอดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐๐ คนแรกจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

                 ททท. สำนักงานสุรินทร์ จึงขอเชิญชาวไทยทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและขึ้นชมผามออีแดง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมงามงดงามของผามออีแดงได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

                  - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ (คุณสนธยา  จงพันธนิมิตร)  โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๑๙๘๙ , ๐๘๑ ๖๖๐ ๓๒๕๒

                  - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (คุณธีรยุทธ วงศ์ไพเสริฐ) โทร. ๐ ๔๕๓๕ ๕๐๘๑ ,  ๐๘๑ ๙๗๖ ๐๑๕๙

                  - ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. ๐๔๔ ๕๑๔ ๔๔๗-๘  www.tourismthailand.org/surin หรือ e-mail : tatsurin@tat.or.thฤ