การแข่งขันขี่ม้ามาราธอน ฮอร์สเฟสติวัล 2010 ครั้งที่ 2 (2nd Horse Festival 2010)
วันที่ประกาศข่าว : 29 พ.ย. 2553

        สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน ขี่ม้ามาราธอน 2nd Horse Festival 2010 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และในวโรกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและส่งเสริมกีฬาขี่ม้ามาราธอนสู่มวลชน โดยจะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณชายหาดหน้าโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เป็นระยะทาง 10 – 80 กิโลเมตร

         แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันขี่ม้า Endurance 80 กิโลเมตร 40 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเป็นนักกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่น ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย

         ระดับภูมิภาค นักกีฬาไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และในระดับนานาชาติ ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ม้านานาชาติ (FEI)   ร่วมชมและเชียร์ไปพร้อมๆกัน ในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ต้นไป ณ ชายหาดบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตธานีหัวหิน...