สาวงามผู้เข้าประกวด มิสเบลเยี่ยม 2011 เป็นสื่อกลางนำเสนอวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวไทย
วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ย. 2553

            

               โรงแรม รามาด้า รีสอร์ท เขาหลัก จ.พังงา ผู้สนับสนุนการเก็บตัวผู้เข้าประกวด มิสเบลเยี่ยม 2011ตลอดระยะเวลาทั้ง  7 วัน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้หลากหลายมากขึ้น พร้อมกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวในบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยกิจกรรมการเก็บตัวครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ความเป็นไทยในทุกด้าน อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก วัฒนธรรม อาหาร ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาที่ประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน