ททท. เตือนผู้แอบอ้างนำโลโก้ไปใช้มีโทษทางอาญา
วันที่ประกาศข่าว : 18 พ.ย. 2553

               

               การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย กองกฎหมายและระเบียบ ได้นำตราเครื่องหมาย ททท. ไปจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มีอายุคุ้มครอง 10 ปี นับจากนี้

               โดย สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ให้แก่ ททท. สำหรับการบริการ ตรวจสอบสินค้า หรือบริการให้กับผู้อื่น จดทะเบียน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553

                โดยสาระสำคัญของการจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมาย ททท. เพื่อกำหนดโทษแก่ผู้ที่นำตราเครื่องหมาย ททท. ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ททท. หรืออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมเครื่องหมายการค้าหรือลอกเลียนเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                  ททท. จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจ กรณีที่หน่วยงานภายนอกประสงค์จะใช้โลโก้ ททท. เป็นเจ้าภาพร่วมหรือเป็นผู้สนับสนุน จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหน่วยงานที่ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบดูแลการใช้ชื่อและ/หรือโลโก้ ททท. ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของ ททท.

                    สอบถามรายละเอียดหรือข้อกฎหมาย ได้ที่ กองกฎหมายและระเบียบ  ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2560-3