ททท.ชวนสืบสานประเพณีผูกเสี่ยวและเที่ยวงานไหมเมืองขอนแก่น
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2553

                  นายนพรัตน์   กอกหวาน    ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (ททท.)  สำนักงานขอนแก่น   เปิดเผยว่า  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด ได้กำหนดจัดงาน   เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ” ประจำปี 2553   ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  – 10 ธันวาคม  2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด  ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมผูกเสี่ยวภายในคุ้มศิลปวัฒนธรรม  การประกวดสาธิตและจำหน่ายผ้าไหมมัดหมี่ขอนแก่น  การจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการสาธิต   และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน  นอกจากนี้ผู้มาเยือนขอนแก่น ยังจะได้ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวในฤดูหนาวของจังหวัดขอนแก่นที่น่าประทับใจมากมาย  อาทิเช่น  สัมผัสไอหนาวที่อุทยานแห่งชาติทั้ง 4 แห่ง   ชมวิวเขื่อนอุบลรัตน์   ศึกษาเรื่องไดโนเสาร์ที่ภูเวียง ท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหม-กล้วยไม้ช้างกระ  อ.ชนบท  และ อ.มัญจาคีรี  และกราบพระมหาธาตุแก่นนคร และพระธาตุขามแก่น ซึ่งเป็นสองในห้าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ ใจกลางภาคอีสาน ตามเส้นทาง “ ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต ”

                  ผอ.  ททท. สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  คำว่า “ เสี่ยว ”  ในภาษาของภาคอีสาน หมายถึงเพื่อนแท้ ที่มีความจริงใจ ซื่อสัตย์ เกื้อกูลและผูกพันกันซึ่งชีวิต ทั้งคู่เสี่ยวและครอบครัว “ พิธีผูกเสี่ยว ”  นับเป็นขนบประเพณีอันดีงามของชาวภาคอีสาน ที่สืบทอดกันมายาวนาน และจังหวัดขอนแก่น   ได้ริเริ่มสืบสานอนุรักษ์พิธีผูกเสี่ยวนับเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่น ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ ผ้าไหมมัดหมี่ ”  ถือได้ว่าเป็นลายผ้าที่โดดเด่นของภาคอีสาน และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดขอนแก่น    ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสืบสานประเพณีผูกเสี่ยว ชื่นชมผ้าไหมมัดหมี่เมืองขอนแก่น ในงาน     “ เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ”    ส

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจังหวัดขอนแก่น 043-236682   องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   โทร 043  - 239194   หรือ ททท. สำนักงานขอนแก่น  โทร  043 - 244498 – 9