“ลอยกระทงกรุงเก่า” ประจำปี 2553
วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2553

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน ประเพณี “ลอยกระทงกรุงเก่า” ประจำปี 2553 ทั้ง 3 พื้นที่ ดังนนี้

             -    ลอยกระทงกรุงเก่า บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น.
             -    เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา บริเวณ 3 มุมเมือง ได้แก่ บริเวณริมน้ำด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม ใต้สะพานปรีดีธำรง ริมน้ำด้านหน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553
             -   ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 01.00 น.
  

         ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 108/22 ถนนศรีสรรเพชญ์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0 3524 6076-7  โทรสาร 0 3524 6078 E-mail : tatyutya@tat.or.th    เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น.