ททท. จัดสัมมนา “การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” ครั้งที่ 3 ณ จ.ภูเก็ต หวังเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก
วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย. 2553

                  เช้าวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2553) ณ ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เมโทรโพล จ.ภูเก็ต  นายวันชัย เรืองอุดม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “การตลาดสมัยใหม่: กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2553 โดยมี นางปานจิตร สันทัดกลการ  ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมสัมมนารวม 120 คน

                   นายวันชัย เรืองอุดม  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว กล่าวว่า “จากการที่การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่นำรายได้  เป็นเงินตราต่างประเทศมาสู่ประเทศ  ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการดำเนินการการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตนให้มากขึ้น           

                     การสัมมนาในหัวข้อ “การตลาดสมัยใหม่ : กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” ในครั้งนี้  จึงนับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นนักการตลาดการท่องเที่ยวที่เชี่ยวชาญ  สามารถดำเนินการส่งเสริมการตลาดและการขายการท่องเที่ยวได้อย่างเท่าทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและภายใต้สภาวะของการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น  อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก ททท. ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสัมมนาและการอบรมให้ความรู้การตลาดการท่องเที่ยวมาโดยตลอด และมีความพยายามในการนำเสนอองค์ความรู้การตลาดแบบใหม่ๆ และคัดสรรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดการบริหารการตลาดท่องเที่ยวให้กับทุกภาคส่วน  อันจะเป็นการติดอาวุธและสร้างพันธมิตรทางการตลาดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่ ททท. จัดการสัมมนาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก”

                      โครงการส่งเสริมความรู้การตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในหัวข้อ “การตลาดสมัยใหม่ : กลไกสู่ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีความรู้และความเข้าใจแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารงานการตลาดการท่องเที่ยวให้ประสบความสำเร็จ โดยดำเนินการจัดสัมมนา 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ดังนี้

                      ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2553  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

                      ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่

                       และในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมเมโทรโพล จ.ภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 ท่าน ซึ่งจะมาถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการตลาดสมัยใหม่ใน 4 หัวข้อ ประกอบด้วย  

                      - นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต และผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์คภูเก็ต บรรยายหัวข้อ  “พลังสร้างสรรค์กับสงครามการตลาด” (The Power of Creative)    

                      - อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด และ บริษัท ซูโอเซนโก แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด บรรยายหัวข้อ “กลเม็ดมัดใจลูกค้า” (Customer Relationship Management: CRM)

                      - อาจารย์ณฤดี คริสต์ธานินทร์ Executive Director บริษัท Euraka Consulting จำกัด บรรยายหัวข้อ “สื่อสารอย่างไร? ให้โดนใจผู้บริโภค” (Integrated Marketing Communication: IMC)

                       - ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์สร้างแบรนด์ให้ติดตลาด” (Brand Building Strategy)โดยมีอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนาในครั้งนี้