ประกวดภาพถ่ายสุดยอดแห่งประจวบคีรีขันธ์
วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย. 2553

         จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญนักถ่ายภาพทั้งมือสมัครเล่น มืออาชีพ และประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดกับกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ สุดยอดแห่งประจวบคีรีขันธ์  ถ่ายทอดความเป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในมุมมองที่แตกต่างและ Unseen สุดๆ ดึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกมาในรูปแบบที่คุณคิดว่านี่แหละคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว

        ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2554  ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 สามารถส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน)

        ติดต่อขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3260 2019 / 0 3255 0149 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่ www.prachuapkhirikhan.go.th


 กติกา
       
-สามารถส่งได้ทั้งภาพสีหรือขาวดำ หรือ ภาพจากกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
       -สามารถส่งได้ทั้งภาพถ่ายปัจจุบัน หรือถ่ายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี
       -อัดขยายภาพสี/ขาวดำ ลงบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ
  ขนาด 16×22 นิ้ว พร้อมแนบ CD ไฟล์ภาพในฟอร์แมท Titf หรือ Jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
       -สามารถส่งภาพได้สูงสุด จำนวน 9 ภาพ