ขอเชิญชม “การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติ เมืองพัทยา ครั้งที่ 6”
วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย. 2553

          เมืองพัทยา  ขอเชิญร่วมชม  “การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติ เมืองพัทยา ครั้งที่ 6”  ระหว่างวันที่  8-14  พฤศจิกายน  2553  ณ  ลานอเนกประสงค์  หาดจอมเทียน  เมืองพัทยา  ตั้งแต่เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่นานาชาติ  และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเล่นฟุตบอลชายหาดของเมืองพัทยาให้แพร่หลายมากขึ้น  พร้อมทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา  จ.ชลบุรี ให้เกิดการเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น  โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าว  ได้รับการตอบรับจากนานาประเทศกว่า  9  ประเทศ  เช่น  ประเทศรัสเซีย  , นอร์เวย์  ,  ไอร์แลนด์  , เยอรมัน  , อังกฤษ  ,  เนเธอร์แลนด์  (ฮอลแลนด์)  ,  ฟินแลนด์  ,  ฮังการี  และประเทศไทย  พร้อมพบกิจกรรมอีกมากมายเช่น  การประกวดกองเชียร์ของชาติต่าง ๆที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  ฯลฯ