ร่วมเปิดโลกมหัศจรรย์แดนสวรรค์เมืองพังงา ” ( Wonderful Life, Wonderful Town , Wonderful Phang-Nga)
วันที่ประกาศข่าว : 5 พ.ย. 2553

               จังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน  เปิดโลกมหัศจรรย์แดนสวรรค์เมืองพังงา” (Wonderful Life, Wonderful Town, Wonderful Phang-Nga) โดยในปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2553 ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ – นางทอง กิจกรรมภายในงานจะมีการออกร้านขายอาหารของโรงแรมต่างๆ ที่มานำเสนอเมนูเด็ดของแต่ละโรงแรม, สินค้า OTOP, การนำเสนอศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การแข่งขัน Bartender Contest, การแสดงดนตรีในสองบรรยากาศจากศิลปินเดอะสตาร์  เช่น  แก้ม, ฟลุ๊ค สลับกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง, การแสดง Thai Modern Dance, การแสดงศิลปะต่อสู้  2  เครื่องมือ, การแสดงโขนและการแสดงพื้นบ้านภาคใต้, การแสดงมหกรรมกลองประกอบการรำ (Power of Drum) ฯลฯ  โดยมีแนวคิดการจัดงาน  คือ  “Art  of  Life :  Art of  Phang – Nga”  โดยนำทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบของงานในภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัย แต่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านการนำเสนอที่ทันสมัยด้วยระบบแสง สี เสียง มีการตกแต่งบรรยากาศการจัดงาน การตกแต่งเวทีกิจกรรมการแสดงต่างๆ  ซึ่งล้วนน่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เกิดการรับรู้และสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามากยิ่งขึ้น รวมทั้งนำเสนอความพร้อมของจังหวัดพังงาในฤดูการท่องเที่ยวที่มาถึง เช่นที่พักที่มีมากกว่า 150 แห่ง จำนวนห้องพัก 6,000 กว่าห้อง, ท่าเรือ, ร้านอาหาร, การคมนาคมที่เข้าถึงสะดวก ฯลฯ

              นางสาวลดาวัลย์ ช่วยชาติ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ได้กล่าวว่าจังหวัดพังงานอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกที่ยังคงมนต์เสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาก็ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยวโลก คือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะสังเกตได้ว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น การดำน้ำดูปะการังที่หมู่เกาะสุรินทร์  หมู่เกาะสิมิลัน, กิจกรรมการพายเรือแคนูที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะพนัก เกาะห้อง รวมทั้งที่ป่าไทรที่มีอายุกว่าร้อยปีที่ตะกั่วป่า (Little Amazon) ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, การล่องแพยางที่ตำบลสองแพรก, การล่องแพไม้ไผ่ที่คลองลำรู่, การท่องเที่ยวชุมชน (Community Base Tourism) ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะนก, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยที่ล่าสุดไปคว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย   ปี 2553 ประเภทองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในระดับภาคใต้ และยังเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและการศึกษาวิจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ  ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดพังงา  คือ   “เมืองท่องเที่ยว เชิงนิเวศชั้นนำระดับโลก”  พร้อมกันนี้หัวหน้าศูนย์ฯ พังงายังได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวดินแดนแร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ     ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน  บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร    มาสัมผัสโลกมหัศจรรย์ ..... แดนสวรรค์เมืองพังงา และยังได้กล่าวย้ำว่าพังงา ... เที่ยวได้ทั้งปี